« Tagasi

Volikogu istung 28.11.2019

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 28.11.2019 kell 15:00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre

2. Värska Gümnaasiumi informatsioon Ettekandja direktor Liina Palu

3. MTÜ Setomaa Liit tegevuse ülevaade Ettekandja juhatuse liige Margus Timmo

4. Setomaa valla 2019. aasta lisaeelarve

            Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

5. Setomaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus

            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser

6. Setomaa Vallavolikogu 27.12.2018 otsuse nr 63 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" muutmine

            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser

7. Värska sanatooriumi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

8. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Beresje küla, Lukova tn 23 ½ m.o

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

9. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Kahkva küla, Ülenurme ½ m.o

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

10. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Saatse küla, Sireli ½ m.o

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

11. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Matsuri küla, Ees-Varsa

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

12. Setomaa valla omandis oleva kinnistu jagamine ja võõrandamine. Külakeskuse, Matsuri

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

13. Setomaa Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu täiendamine

            Ettekandja Raivo Kunst

14. Avaldused, kirjad

15. Järgmine istung

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

Detailplaneering: https://setomaa.kovtp.ee/detailplaneeringud