« Tagasi

1.märtsist 2020 avanes kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

 

Kohalikud kogukonnad saavad oma tegevuseks toetust küsida
 

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja initsiatiivikate kogukondade tekkimisele.

 

Programmist toetatakse tegevusi, mis aitavad kogukonna identiteeti tugevdada ja tõhustada omavahelist koostööd. Samuti tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste arendamisse. Toetust antakse ka kohalikele elanikele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ning arendamiseks.

  

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik. Samuti ei tohi selle liikmetest äriühingud moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

 

2020. aastal jagatakse toetusteks 1 169 841 eurot, mis eraldatakse kokku kahes voorus (kevad- ja sügisvoorus).

 

Taotlusi saab esitada e-posti teel. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2020 kell 16.30. Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendusorganisatsioonile. Võru maakonna ühendused esitavad oma taotlused Võrumaa Arenduskeskusele aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee.

 

Olete oodatud programmi infopäevale 11. mätrsil kell 16-17:30 Võru keskraamatukogu III korruse saali. Anna oma tulekust teada hiljemalt 9. märtsiks.

Täpsema info ja taotlusvormi leiab https://vorumaa.ee/vabauhendused/kop/

Programmi määrusega saab tutvuda siin.