« Tagasi

Selgusid Hilana Taarka nimelise omakultuuripreemia 2020. aasta laureaadid

Hoolimata riigis kehtivast eriolukorrast, annab Setomaa vald ka käesoleval aastal välja Hilana Taarka omakultuuripreemia. Hilana Taarka nimeline omakultuuripreemia on tunnustus seto pärimuskultuuri ja keele edasikandmise eest läbi uusloomingu ja uustöötluse kaudu. Igal aastal antakse välja kaks preemiat: seto pärimuskultuuri töötluse eest ja setokeelse uusloomingulise kirjutise eest.

Preemiakomisjoni ettepanekul saavad tänavu Hilana Taarka omakultuuripreemia seto pärimuskultuuri töötluse eest Kristel Laas ja Kristjan Priks laulu „Kergotamine" seadete eest. Seto viisile ja rahvaluule tekstile tegi Kristjan seade ansambli Zetod jaoks. Dirigent Külli Kiiveti 2015. aastal tehtud ettepanekul tegi Kristel ansambli Zetod jaoks tehtud laulu „Kergotamine" seadest naiskooridele ja rahvamuusikaansamblitele omanäolise seade, mis jõudis 2019. aastal toimunud XXVII laulupeole "Minu arm".

Preemia setokeelse uusloomingulise kirjutise eest antakse preemiakomisjoni ettepanekul Tiia Puustusmaale raamatu „Pühäsenulgad" eest. Raamatu tutvustuse järgi saab lugeja tuttavaks seto kultuuri ühe eriomase elemendi – ikooninurga ehk pühäsenulga loo, koha ja rolliga setode elukorralduses ja kultuuris, aga ka ruumipoeetikas. Fotode ja lugude jäädvustamise kaudu väärtustatakse ja säilitatakse tulevaste aegade tarvis üht olulist osa seto kultuurist ja kombestikust. Raamatus on 30 erinevat kodu ja inimest/peret, kelle kaudu ikooninurga lugu lugejani tuuakse.

Setomaa Vallavalitsus õnnitleb kõiki omakultuuripreemia saajaid!

Preemiate väljaandmist toetab Kultuuriministeerium ja Setomaa Vallavalitsus.