« Tagasi

Avalduste esitamine killustiku saamiseks endise Meremäe valla külade elanikele

Setomaa Vallavalitsus annab teada, et endise Meremäe valla külades elavatel vallakodanikel, kes soovivad saada 2020. aastal killustikku, palutakse esitada vabas vormis avaldus Setomaa Vallavalitsusele (kirjalikult Meremäe teeninduspunkti postkasti, aadressil Petseri tee 15 Meremäe küla Setomaa vald Võru maakond 65302 või e-posti aadressil vald@setomaa.ee) hiljemalt 01.06.2020. aastal.
 
Killustiku jagamisel on eelistatud ühiskondlikud objektid ja teed. 
 
Täiendav info:
majandusspetsialist
Lauri Saar 
tel. +372 520 4526