« Tagasi

Peipsi ja Õrsava järvel on alates 10. juulist 2020 keelatud lainetuse tekitamine

Setomaa Vallavalitsuse 25.06.2020 korraldusega nr 274 on alates 10. juulist 2020 keelatud veesõidukite poolt lainetuse tekitamine Peipsi järvel Lobotka külas Ploomi kinnistu (93401:001:0101) ja Pardi kinnistu (93401:001:0579) vahelisel alal ning Õrsava järvel.

Piirang kehtib tähtajatult.

Piirangud ei kehti järelevalveks, päästetöödeks, seireks ja teadustööks kasutatavatele veesõidukitele nende kasutamisel tööülesannete täitmisel.

Korraldusega saab tutvuda Setomaa Vallavalitsuse dokumendiregistris.

Täiendav info: majandusspetsialist Lauri Saar, tel. 5204526, e-post: lauri.saar@setomaa.ee.