« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse avalikustamine

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Värska Laht (registrikood: 10438750, aadress: Pikk tn 28, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, edaspidi ka ettevõte) esitas paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa taotluse.

Ettevõtte põhitegevusala on ümarpuidust kaminapuude ehk küttepuude tootmine ning õhusaasteluba taotletakse ka auru ja konditsioneeritud õhuga varustamiseks. Käitises on 4 õhusaasteallikat: puidukatla korsten, kuivatid, saepuruhoidla ja hakkehoidla, kust lenduvad peamised saasteained on lämmastikdioksiid, süsinikmonooksiid, lenduvad orgaanilised ühendid ja osakesed. Lubatud heitkoguste projekti kohaselt jäävad kõikide käitise tegevusega kaasnevate saasteainete sisaldused välisõhus väljaspool käitise tootmisterritooriumit tunduvalt madalamaks vastavatest õhukvaliteedi piirväärtusest ehk maksimaalsetest lubatud sisaldustest.

Taotlusmaterjalide  ja  eelnõudega  saab  tutvuda  digitaalselt KOTKASes https://kotkas.envir.ee/,  sisestades  otsingusse  menetlusnumbri  M-111413 (taotlusmaterjalid avanevad   taotluse   nr T-KL/1004940-2 alt).