« Tagasi

Setomaa XI hariduskonverentsil tunnustati ka õpetajaid

Tänavune Setomaa hariduskonverents toimus vähendatud kujul ning selle raames toimus ka Setomaa valla õpetajate ja haridusega seotud inimeste tunnustamine

Setomaa hariduskonverentsi, mille algatasid Setomaa Rahvahariduse Seltsi eestvedajad Vello Jüriöö ja Liina Palu, eesmärk on tuua esile ja väärtustada kooli osa seto omakultuuri õpetamisel ja hoidmisel, kaasata kogukond ning erinevad institutsioonid võimalikule koostööle ja tugevdada põlvkondade vahelisi sidemeid omakultuuri ja seto keele omandamise protsessis.

Eelmise, 2019. aasta hariduskonverentsi tagasisidena tuli osalejatelt mitu ettepanekut, et hariduskonverents poleks ainult pärimuskultuuri õppele keskendunud ja hõlmaks ka muid haridusteemasid.

Sellises mahus, nagu algselt ürituse toimumine plaanis oli, tänase epideemilise olukorda tõttu korraldada ei saanud. Lisaks oli koroonaviirusesse nakatunute arvu kiire tõusu ja Terviseameti soovitusel edasi lükatud Setomaa valla õpetajate tunnustusüritust.

Eesmärgiga jätkata nii palju kui võimalik tavapärase elukorraldusega, kuid arvestades eelkõige ikkagi kõigi inimeste tervise hoidmise ja viiruse leviku tõkestamisele kaasaaitamisega, toimus Setomaa XI hariduskonverents vähendatud mahus ja selle raames toimus ka Setomaa valla õpetajate ja haridusega seotud inimeste tunnustamine.

Tänavu pidas ettekande Kaja Lind Sotsiaalkindlustusametist, kes tegeleb lasteabi telefonile tulevate pöördumistega. Ettekandja peatus ka laste vaimse tervise probleemidel. Ligemale tunnisele ettekandele järgnes Setomaa õpetajate ja teiste haridusega seotud inimeste tunnustamine.

Tunnustuse saajad

Setomaa valla tänukirja pälvisid:

Ilme Hoidmets, kes on Võru maakonna aasta gümnaasiumiõpetaja 2020 laureaat ja vabariikliku haridustöötajate konkursil „Eestimaa õpib ja tänab" aasta gümnaasiumiõpetaja 2020 nominent.

Elle Tikkop, kes on Võru maakonna aasta klassiõpetaja 2020 laureaat.

Anneli Jõgela, kes on Võru maakonna aasta põhikooli aineõpetaja 2020 nominent ja Võru maakonna aasta gümnaasiumiõpetaja 2020 nominent.

Eva Sulaoja, kes on Võru maakonna aasta põhikooli aineõpetaja 2020 nominent.

Rein Tarros, kes leidis tunnustust mitmekülgse panuse eest Meremäe Kooli õppe- ja kasvatustöösse.

Merike Kull, kes on teinud head tööd klassiõpetajana Värska Gümnaasiumis.

Ingrit Kala pälvis tunnustuse Setomaa valla üldhariduskoolides tulemusliku majandusõppe koordineerimise ja õpilasfirmade laatade korraldamise eest.

Tiina Kadarpik, kelle eestvedamisel on laienenud Värska Muusikakooli tegevus Mikitamäele ja Meremäele.

Eve Kapteni tunnustati  kohusetundliku ja tulemusliku Värska Lasteaia töö eestvedamise eest.

Kaja Ziugandi tunnustati aktiivse ja pühendunud töö eest Meremäe Kooli „Tsirgupesäkese" liitrühmas.

Karmen Kartsepp pälvis tunnustuse tulemusliku ja pühendunud töö eest Setomaa valla üldhariduskoolides.

Setomaa Liit aga kinkis Värska Gümnaasiumile Euroopa ettevõtliku kooli tiitli pälvimise eest suuremõõdulise televiisori. Kingituse andis üle Liidu juhatuse esimees Margus Timmo.

 

 

Pildil tunnustatud õpetajad koos vallvanema ja ülmesootskaga. Veiko Linnuse foto