« Tagasi

Volikogu istung 25.03.2021

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.03.2021 kell 15:00 Zoomi keskkonnas internetis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad"
Ettekandja Aivar Nigol, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Projektipõhise integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord
Ettekandja Maarika Loodus, kaasettekandja Einar Oinak
4. Setomaa vallas korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord 
    I lugemine
Ettekandja Ulvi Oper, kaasettekandja Raivo Kunst
5. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
6. Vallavalitsuse koosseisu muutmine
Ettekandja Raul Kudre
7. Avaldused, kirjad
8. Järgmine istung
 
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 

 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid