« Tagasi

Volikogu 25.03.2021 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 25.03.2021:

kiideti heaks „Võru maakonna arengustrateegia 2035+" lisa 3 „Tegevuskava ja seirenäitajad"

kehtestati määrus „Projektipõhise integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord"

toimus määruse eelnõu „Setomaa vallas korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord" esimene lugemine

otsustati lugeda tuvastatuks Setomaa vallas Pruntova külas Väike-Pruntova maaüksusel asuva elamu peremehetus ja võtta ehitis arvele Setomaa valla omandina

kinnitati vallavalitsuse liikmeks Maarika Loodus

 

Dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid

Istungi salvestus FB: video