« Tagasi

Kirjaliku enampakkumise korraldamine

Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 6 „Setomaa vallavara valitsemise kord" § 34 alusel, annab Setomaa Vallavalitsus korralduse võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad Setomaa valla varad:

 

Lähiaadress

Asustusüksus

Katastritunnus

Kinnistu

registriosa nr

Kinnistu

suurus

(m²)

Sihtotstarve

Alghind (eurot)

Partsi

Säpina küla

73201:001:0236

13633550

6386

elamumaa

3000

Veski

Antkruva küla

73201:001:0435

15265150

4928

tootmismaa

4000

Ojanurme

Saabolda küla

73201:001:0925

18586950

11488

elamumaa

5500

Väike-Pruntova

Pruntova küla

73201:001:1071

19753550

10649

elamumaa

5800

Veise

Usinitsa küla

73201:001:0903

19751850

15475

tootmismaa

7740

Valgemaja M100

Määsi küla

73201:001:0331

2345241

387/3234

38,70 m2

korteriomand

1500

 

Pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Setomaa Vallavalitsusele hiljemalt 05.10.2021 kella 10:00-ks aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001. Ümbrikule märkida: pakkuja kontaktandmed, pealkiri „Lähiaadressi nimetus" ning hoiatusmärge „Mitte avada enne …….. enampakkumist!"

 

Saabunud pakkumised registreeritakse ja pakkumise esitaja soovil väljastatakse tõend pakkumise esitamise kohta, pakkumise saatmisel kullerpostiga on tõendiks postiettevõtte vastav kviitung. Kirjalike pakkumiste avamine toimub 05.10.2021 kell 10:30 Setomaa Vallavalitsuses III korrusel, aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001. Pakkumiste avamine on avalik.

 

Enampakkumise võitjad peavad 2 (kahe) kuu jooksul sõlmima notariaalse ostu-müügi lepingu.

 

Korraldus