« Tagasi

Algatati detailplaneering Järvesuu tänaval Värska alevikus

Setomaa Vallavalitsus algatas 03.11.2021 korraldusega nr 504 Värska alevikus Coop kaupluse detailplaneeringu Järvesuu tn 2 (katastritunnus 93401:003:0037), Järvesuu tn 2a (katastritunnus 93401:003:0071), Järvesuu tn 4 (katastritunnus 93401:003:0087) ja Järvesuu tn 6 (katastritunnus 93401:003:0085) maaüksustel. Planeeritava ala pindala on 4429 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ca 900 m² suuruse kaubandushoone rajamiseks, turuplatsi ja parkla rajamine.

Uuringute vajadus planeeringu algatamise hetkel puudub.