« Tagasi

Peremehetu talu arvele võtmine Küllätüvä külas

Setomaa Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Setomaa vallas Küllätüvä külas elamu ja lauda Väike-Roosoo maaüksusel katastritunnusega 73201:001:0873

Viimane teadaolev omanik oli Natalja Pihol.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse kohta palume esitada hiljemalt 20.01.2022 Setomaa Vallavalitsusele aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald 64001 või vald@setomaa.ee