Maa-ameti avalik elektrooniline enampakkumine põllumaadele

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord) ning lähtudes keskkonnaministri 15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest.

Keskkonnaministri 29.08.2022 käskkirja nr 1-2/22/288 ja Maa-ameti peadirektori 01.09.2022 käskkirja nr 1-1/22/49 alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 20.09.2022
kella 10:00-ni:

Jrk nr

 

Maakond

 

Omavalitsus

 

Asustusüksus

 

Aadress

 

Katastritunnus

 

Pindala

Kasutus- ala pindala

 

SO*

Alghind aastas

Tagatis- raha €

1

Võru maakond

Antsla vald

Kõlbi küla

Lõunakraavi

84301:001:0274

7,02 ha

6,57 ha

M100%

764.-

191.-

2

Võru maakond

Antsla vald

Litsmetsa küla

Jõeniidu

14301:001:0336

9,27 ha

8,34 ha

M100%

381.-

95.-

3

Võru maakond

Antsla vald

Roosiku küla

Jõe

14301:001:0335

7,39 ha

4,6 ha

M100%

255.-

63.-

4

Võru maakond

Setomaa vald

Kremessova küla

Niidu

93401:001:0166

3,56 ha

2,45 ha

M100%

254.-

63.-

5

Võru maakond

Setomaa vald

Kundruse küla

Kraavi

93401:001:0227

8,74 ha

5,82 ha

M100%

304.-

76.-

6

Võru maakond

Setomaa vald

Küllätüvä küla

Tammekannu

46001:001:0527

6,04 ha

5,73 ha

M100%

562.-

140.-

7

Võru maakond

Setomaa vald

Litvina küla

Serpova

93401:001:0309

15,38

ha

5,06 ha

M100%

496.-

124.-

8

Võru maakond

Setomaa vald

Litvina küla

Oti

93401:008:0906

4,07 ha

2,38 ha

M100%

259.-

64.-

9

Võru maakond

Setomaa vald

Lutepää küla

Tamme

73201:001:1352

3,91 ha

2,18 ha

M100%

237.-

59.-

10

Võru maakond

Setomaa vald

Lüübnitsa küla

Adramaa

46501:001:0256

3,57 ha

2,62 ha

M100%

271.-

67.-

11

Võru maakond

Setomaa vald

Ostrova küla

Lageda

73201:001:0969

12,77

ha

9,6 ha

M100%

993.-

248.-

12

Võru maakond

Setomaa vald

Perdaku küla

Kuusiku

93401:001:0156

6,38 ha

5,11 ha

M100%

501.-

125.-


13

Võru maakond

Setomaa vald

Saabolda küla

Tsõõriksoo

93401:001:0286

13410

1,02 ha

M100%

43.-

10.-

14

Võru maakond

Setomaa vald

Saabolda küla

Kurgnurme

93401:001:0439

12,14

ha

9,24 ha

M100%

452.-

113.-

15

Võru maakond

Setomaa vald

Saabolda küla

Mulla

93401:001:0694

6,61 ha

5,06 ha

M100%

524.-

131.-

16

Võru maakond

Setomaa vald

Sesniki küla

Heina

93401:001:0229

17303

1,29 ha

M100%

55.-

13.-

17

Võru maakond

Setomaa vald

Sesniki küla

Kaare

93401:001:0233

4,18 ha

3,07 ha

M100%

160.-

40.-

18

Võru maakond

Setomaa vald

Sesniki küla

Lilliniidu

93401:008:0051

13130

0,74 ha

M100%

34.-

8.-

19

Võru maakond

Setomaa vald

Vedernika küla

Lepa

93401:007:0454

3,36 ha

3,09 ha

M100%

222.-

55.-

 

kella 11:00-ni:

Jrk nr

 

Maakond

 

Omavalitsus

 

Asustusüksus

 

Aadress

 

Katastritunnus

 

Pindala

Kasutus- ala pindala

 

SO*

Alghind aastas

Tagatis- raha €

1

Võru maakond

Rõuge vald

Kuutsi küla

Koodimäe

49301:003:0215

10,87

ha

9,58 ha

M100%

848.-

212.-

2

Võru maakond

Rõuge vald

Nilbõ küla

Nilbesoo

69701:001:0182

8,70 ha

6,45 ha

M100%

535.-

133.-

3

Võru maakond

Rõuge vald

Peebu küla

Mäela

49301:003:0213

7,82 ha

6,38 ha

M100%

527.-

131.-

4

Võru maakond

Rõuge vald

Savioru küla

Ala-Luha

69701:001:0156

5,15 ha

2,98 ha

M100%

251.-

62.-

5

Võru maakond

Rõuge vald

Savioru küla

Uue-Luha

69701:001:0181

10,04

ha

8,6 ha

M100%

737.-

184.-

6

Võru maakond

Rõuge vald

Savioru küla

Luhaniidu

69701:001:0155

3,60 ha

2,51 ha

M100%

115.-

28.-

7

Võru maakond

Rõuge vald

Savioru küla

Luha

69701:001:0153

10,81

ha

5,83 ha

M100%

266.-

66.-

8

Võru maakond

Rõuge vald

Sänna / Sännä küla

Pärlisilla

69701:001:0179

19,99

ha

9,66 ha

M100%

441.-

110.-

9

Võru maakond

Rõuge vald

Tagakolga küla

Kiru

86501:001:0196

9,80 ha

6,19 ha

M100%

606.-

151.-

10

Võru maakond

Rõuge vald

Viru küla

Verioja

86501:001:0315

14,51

ha

11,13 ha

M100%

508.-

127.-

11

Võru maakond

Võru vald

Kirumpää küla

Mastimaa

91801:001:0421

12,02

ha

7,71 ha

M100%

819.-

204.-

12

Võru maakond

Võru vald

Kääpa küla

Hiireniidu

38901:001:0416

2,48 ha

1,13 ha

M100%

85.-

21.-

13

Võru maakond

Võru vald

Kääpa küla

Iskne

38901:001:0424

2,79 ha

1,75 ha

M100%

131.-

32.-

14

Võru maakond

Võru vald

Kääpa küla

Koera

38901:001:0469

20,56

ha

17,7 ha

M100%

1992.-

498.-

15

Võru maakond

Võru vald

Külaoru küla

Illimäe

87401:001:0207

40,77

ha

37,31 ha

M100%

3032.-

758.-


16

Võru maakond

Võru vald

Lehemetsa küla

Kullerkupu

38901:001:0421

5,30 ha

4,98 ha

M100%

265.-

66.-

17

Võru maakond

Võru vald

Listaku küla

Soeniidu

38901:001:0395

6,22 ha

5,24 ha

M100%

459.-

114.-

18

Võru maakond

Võru vald

Väimela alevik

Moonapõllu

91701:001:1752

505084

48,57 ha

M100%

5163.-

1290.-

19

Võru maakond

Võru vald

Väimela alevik

Moonavälja

91701:001:1750

795972

75,58 ha

M100%

8033.-

2008.-

20

Võru maakond

Võru vald

Väimela alevik

Sadula

91801:005:0073

42057

2,8 ha

M100%

333.-

83.-

 

 • (M) – maatulundusmaa

Enampakkumisel osalemise tingimused:

 1. Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.
 2. Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:
  2.1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
  2.2. tutvuma rendile antava objekti kohta riigimaa oksjonikeskkonnas avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
  2.3. põllumajandustoetuste      taotlemisel      tutvuma     Põllumajanduse     Registrite     ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kodulehel aadressil https://www.pria.ee/toetused/pollud- ja-metsandus kinnisasjale toetuste taotlemise tingimustega, sealhulgas veenduma, kas ja millises ulatuses on kinnisasjale määratud püsirohumaa tagasirajamise kohustus. Püsirohumaa tagasirajamise kohustusega tuleb tutvuda PRIA avalikul veebikaardil https://kls.pria.ee/kaart/ ja täpsem juhend asub PRIA kodulehel aadressil https://www.pria.ee/infokeskus/kuidas-pria-avalikult-veebikaardilt-leida- pusirohumaade-sailitamise-ja-tagasirajamisega.                   Põllumajandustoetustega          seotud lisaküsimuste korral tuleb informatsiooni küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonilt 737 7679;
  2.4. tutvuma Maa-ameti kodulehel ja riigimaa oksjonikeskkonnas avaldatud rendilepingu projektiga;
  2.5. registreeruma ID kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee ja märkima registreerimise vormil kõik nõutud andmed;
  2.6. teise isiku (sh ettevõtte) esindajana osalemisel täitma oksjonikeskkonnas nõutud andmed nii esindaja (juriidilise või eraisiku nimel pakkumise esitaja) kui pakkuja (isik, kelle nimel pakkumine tehakse) kohta ning esitama enne oksjoni lõppu vastav volikiri oksjoni korraldajale (Maa-ametile) e-posti teel (aadressil maaamet@maaamet.ee) või postiga (Maa-amet, Akadeemia 4 Tartu 51003). Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta;
  2.7. tutvuma enne registreerumist enampakkumise tingimustega ja kinnitama tingimustega nõustumist. Sellega osaleja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega.
  2.8. tasuma tagatisraha vastavalt oksjonikeskkonna poolt koostatavas makseteatises näidatud andmetele. Tagatisraha maksmisel sularahas panka tuleb registreerimisel märkida arvelduskonto number ja konto omaniku nimi. Tasudes tagatisraha välisriigi pangast tuleb registreerimisel märkida ka arveldusarve panga SWIFT/BIC kood. Makse sooritamisel mistahes andmete ebatäpse esitamise korral ei ole enampakkumisel osalemine võimalik. Selleks, et tagada piisav aeg tasutud makse info jõudmiseks riigimaa oksjonikeskkonda soovitame tasuda makse vähemalt 2 tundi enne oksjoni lõppemise kellaaega.
 3. Pakkumised tuleb esitada:
  3.1. ainult riigimaa oksjonikeskkonnas pärast osalejana registreerumist ja tagatisraha (ja osavõtutasu, kui see on määratud) laekumist makseteatisel näidatud kontole;
  3.2. eurodes täisarvuna (ilma sentideta), enampakkumise tingimustes märgitud pakkumise sammu kaupa;
  3.3. summas, mis ei tohi olla alla alghinna.
 4. Pakkuja peab tutvuma oksjonikeskkonna kasutamise juhenditega, mis on kättesaadavad oksjonikeskkonna avalehel. Kui enampakkumisel osalemisel ja pakkumiste tegemisel esineb tehnilisi takistusi, peab pakkuja viivitamatult sellest informeerima Maa-ameti kodulehel ja oksjonikeskkonnas avaldatud kontaktisikuid.
 5. Enampakkumisel osalejaks loetakse pakkuja, kes on määratud tähtajaks esitanud nõuetekohase pakkumise.
 6. Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.
 7. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.
 8. Elektrooniline enampakkumine on pikeneva lõpuga. Pakkumiste esitamine lõpeb ülalmärgitud tähtpäeval ja kellaajal juhul, kui 15 minutit enne märgitud kellaaja saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui 15 minuti jooksul enne tähtaja saabumist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk pikeneva lõpu perioodi uueks alguseks. Enampakkumine pikeneb 15 minuti võrra seni, kuni selle aja jooksul laekub uus pakkumine. Enampakkumine lõpeb siis, kui 15 minuti jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist.
 9. Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 2 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2027.

Riigivaraseaduse ja Korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise  reeglid  on  täpsemalt  kirjeldatud  Maa-ameti  kodulehel  aadressil www.maaamet.ee ja riigimaa oksjonikeskkonnas riigimaaoksjon.ee avaldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Vajadusel saab lisainfot küsida telefoni teel Maa-ameti kodulehel ja riigimaa oksjonikeskkonnas avaldatud enampakkumise teates märgitud telefonidelt:

 • rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta enne pakkumiste esitamise tähtpäeva.
 • muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.


23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL