Korteriühistute toetust saab taotleda kuni 30.septembrini

Setomaa vald toetab korteriühistuid üldkasutatavate ruumide ning tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks, tuleohutusnõuete tagamiseks, elukeskkonna parandamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks.

Toetatavad tegevused on:
  1) üldkasutatavate ruumide ja hoone osade rekonstrueerimine;
  2) üldkasutatava infrastruktuuri (kütte-, ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni- ja/või elektrisüsteemi) rekonstrueerimine;
  3) parkla ehitamine või laiendamine;
  4) jäätmemajade rajamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  5) mängu- ja/või spordiväljakute, atraktsioonide rajamine/parendamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  6) haljastus ja heakord;
  7) kaasfinantseeringu tagamine Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA toetusmeetmesse.

  (2) Uute parklate ja mänguväljakute ehitamisele kohaldatakse ehitusseadustiku sätteid.

 Toetuse taotlejaks võib olla Setomaa vallas asuv 4 või enama korteriomandiga korteriühistu või kaks või enam korteriühistut, kus kokku on kümme või enam korteriomandit (edaspidi taotleja).

Taotluse vorm on leitav valla veebilehelt: https://setomaa.kovtp.ee/et/kortermaja-toetus

Käesoleval, 2022.aastal toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele taotlus esitada hiljemalt 30.septembriks 2022.

Erika Joonas
Majandus- ja arendusosakonna juhataja


23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL