Volikogu istung 29.09.2022

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29.09.2022 kell 15.00 Mikitamäe Kooli väikese maja söögisaalis alljärgneva päevakorra projektiga. Enne istungit Mikitamäe koolimaja juurest algusega kell 12.00 ringsõit Mikitamäe piirkonnas.
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla arengukava 2022-2031 kinnitamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
3. Setomaa valla 2022. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Urmas Sarja
4. Setomaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Piret Kase
5. Asustusjaotuse muutmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Raivo Kunst
6. Geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandjad Üllar Tamm, Raivo Kunst
7. Hoonestusõiguse lepingu muutmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandjad Üllar Tamm, Raivo Kunst
8. Setomaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimine
Ettekandja Urmas Sarja
9. Setomaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
Ettekandja Urmas Sarja, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees
10. Setomaa Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja Urmas Sarja, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees
11. Avaldused, kirjad
12. Järgmine istung
 
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 

Eelnõud dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid


23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL