Valla valimiskomisjon peatas volikogu liikme Oliver Lillestiku volitused üheks aastaks ja määras uueks volikogu liikmeks Rein Kooseri

Setomaa valla valimiskomisjon otsustas 19.septembril 2022 peatada volikogu liikme Oliver Lillestiku volitused volikogu liikmena üheks aastaks, Oliver Lillestiku avalduse alusel. Sama otsusega nimetas valimiskomisjon Setomaa Vallavolikogu liikmeks perioodiks 16.09.2022-15.09.2023.aastal Rein Kooseri.

Rein Kooser kandideeris volikogusse valimisliidu Ühine Setomaa nimekirjas. Rein on osaühingu Lõuna-Antsu talu juhatuse esimees.


23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL