Võru maakonna arengustrateegia eelnõu avalikustamine

SA Võrumaa Arenduskeskus on edastnud Võru maakonna arengustrateegia 2035+ uuendamise eelnõu avalikustamiseks.

Eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.-30.11.2022 Setomaa valla veebilehel.

Arengustrateegia materjalid on kättesaadavad: https://setomaa.kovtp.ee/voru-maakonna-arengustrateegia

Kutsume kõiki Setomaa valla inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid aktiivselt kaasa mõtlema ning ettepanekuid tegema arengustrateegia avalikustamise protsessi käigus. Ettepanekute vormi leiate arengustrateegia eelnõu materjalide juurest arenduskeskuse veebilehelt või siit lingilt.

Avalikul väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada kuni 30.11.2022 aadressil SA Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65605 või e-posti aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee


23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL