Volikogu istung 24.11.2022

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24.11.2022 kell 15.00 Värska kultuurimaja väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa valla üldplaneeringu kehtestamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
3. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
4. Setomaa valla 2022. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
5. Setomaa Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 23 „Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava kohatasu määr ja tasumise kord" muutmine
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Piret Kase
6. Setomaa valla teeregistri muutmine
Ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst
7. Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Raivo Kunst
8. Avaldused, kirjad
9. Järgmine istung
 
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 

 

Eelnõud dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid


23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL