Lumetõrjest erateedel

Käes on lumetõrje aeg ja kuna erateedel lumetõrje osas on toimunud sel aastal muudatused on kohane taaskord informatsiooni jagada. Setomaa Vallavolikogu 28.04.2022 istungil võttis volikogu vastu määruse nr 9 ,,Erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord". Korra kohaselt, et erateedel tasuta lumetõrje teenust saada oli vajalik esitada Setomaa Vallavalitsusele vormikohane taotlus hiljemalt jooksva aasta 01. oktoobriks. Taotluse esitamata jätmisel erateed talihoolduse teostamise nimekirja ei lisata. Vallavalitsus võtab vastu ka hilinenud taotlusi, kes vajavad lumetõrjet laadige alla taotluse vorm: Talihoolde teostamise avalduse vorm  ja esitage see vallavalitsusele.

Rohkem infot talihoolduse kohta on leitav meie veebilehelt.

Täiendav info: majandusspetsialist Lauri Saar, tel. 5204526, e-post: lauri.saar@setomaa.ee.


23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL