Värska alevikus kehtestati Coop kaupluse detailplaneering

Värska alevikus kehtestati Setomaa Vallavalitsuse 16.11.2022 korraldusega nr 449 Coop kaupluse detailplaneering.

Planeeringuala hõlmab Järvesuu tn 2, 2a, 4 ja 6, ning osaliselt Vaikuse tn 7 ja Järvesuu tänava kinnistuid kokku suurusega 9300 m².  Detailplaneeringu on kavandatud rajada uus kauplusehoone ja parkla planeeringu põhijoonisel Pos 2-le, kus praegu asuvad kasutusest väljas olevad elukondlikud hooned, turuplats rajatakse Pos 1-le.

Uue kaupluse rajamine ja avamine on kavandatud esimeses järjekorras, et tagada kohalikele elanikele pidev võimalus poe külastamiseks. Seejärel alles lammutatakse vana kauplusehoone, mille asukohta rajatakse uus turuplats.

Vaikuse tn 7 asub rekonstrueerimist vajav tuletõrjeveemahuti, mis on ette nähtud korda teha ja uuesti kasutusele võtta.  

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavalt positiivsed majanduslikud ja sotsiaalseid mõjud suurema kaupluse ja funktsionaalsema ümbruse- parkla ja turuplatsi- näol. Kultuurilisi mõjusid ega negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale planeeringu elluviimisega eeldatavalt ei kaasne.


23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL