« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar - 3. aprill 2023

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar - 3. aprill 2023.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmi tingimused:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.
  • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Taotlemiseks on vajalik, et taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist Setomaa vallas hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. 

Vallavalitsus on määranud Setomaa vallas hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks majapidamised, mille leibkonda kuuluvad puudega isik(ud) või vanaduspensionärid.

Programmist toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Lisainfo:


Rainer Soosaar

ehitusspetsialist

Setomaa Vallavalitsus

+372 785 6635

+372 506 3225

rainer.soosaar@setomaa.ee

setomaa.kovtp.ee

 


23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL