« Tagasi

Volikogu istung 26.01.2023

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26.01.2023 kell 15.00 Värska kultuurimaja 
väikeses saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Võru maakonna arengustrateegia 2035+. Esimene lugemine.
Ettekandja Aivar Nigol
2. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
3. Setomaa valla 2023. aasta eelarve. Teine lugemine. Vastuvõtmine.
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
4. Setomaa Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 18 „Õpetajate ja huviringide juhendajate töötasustamise alused" muutmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
5. Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
6. Setomaa Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 13 „Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine
Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Piret Kase
7. Miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetuse andmise kord Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Üllar Tamm
8. Projekti „Regionaalsete tervisespordikeskuste edasiarendamise toetamine 2023-2026" omaosaluse tagamine
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandjad Imre Liivago ja Einar Raudkepp
9. Jaoskonnakomisjonide moodustamine Riigikogu valimiste läbiviimiseks
Ettekandja Martin Sulp
10. Setomaa Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni 2022. aasta tegevuse ülevaade
Ettekandja Piret Kase
11. Setomaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 2022. aasta tegevuse ülevaade 
Ettekandja Einar Oinak
12. Setomaa Vallavolikogu majandus- ja turvalisuskomisjoni 2022. aasta tegevuse ülevaade 
Ettekandja Raivo Kunst
13. Avaldused, kirjad
14. Järgmine istung
 
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 
 

Eelnõud dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid


23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL