« Tagasi

Varsti avatakse Taluarhitektuuri säilitamise toetusmeede

Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimise toetamiseks on loodud taluarhitektuuri säilitamise toetus. Voorust toetuse saamiseks peab taluelamu olema ajaloolisse talukompleksi kuulunud eluhoone ehk üksikelamu, mis on ehitatud enne 1940. aastat. Hoone ei pea olema muinsuskaitse all.

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, kasutades algupäraseid ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale. Toetust ei anta juba tehtud töödele. Taotlusvooru tingimused on täpsemalt lahti kirjutatud määruses „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord" ja määruse "Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord" muutmises. Enne taotluse esitamist loe kindlasti läbi ka määruse seletuskiri (628.8 KB, PDF) ja määruse muutmise seletuskiri (219.3 KB, PDF).

Täpsema info leiab Muinsuskaitse veebilehelt


23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL