« Tagasi

Märkame ja tunnustame tublisid inimesi enda ümber

Setomaa Vallavalitsus on välja kuulutanud kandidaatide esitamise valla teenetemedali, aukirja ja tänukirjaga tunnustamiseks.

Setomaa valla teenetemedal antakse eesmärgiga avaldada tunnustust suure panuse andmise eest  valla arengusse. Teenetemedal antakse reeglina Setomaa valla kodanikele, erandina võib anda seda ka inimestele väljastpoolt Setomaa valda, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

Setomaa valla aukirjaga tunnustamise  eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust erinevate valdkondade aasta parimatele. Aukiri antakse igal  aastal üksikisikutele ja/või juriidilistele isikutele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet või toonud paikkonnale tuntust. Aukirja võib välja anda mistahes valdkonnas ning sellele võib esitada peale üksikisikute ja juriidiliste isikute ka inimeste gruppe ja kollektiive ning seltsinguid. Aukirjaga tunnustatakse reeglina valla inimesi ja organisatsioone, kuid erandina võib aukirjaga tunnustamiseks esitada ka neile, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

Setomaa valla tänukirjaga avaldatakse Setomaa valla poolset tänu ja on valla autasu, mis antakse üksikisikule, juriidilisele isikule, grupile või kollektiivile. Tänukirjaga tunnustatakse nii Setomaa valla kui ka väljasoolt valda üksikisikut, juriidilist isikut, gruppi või kollektiivi, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

Setomaa valla autasude andmise ettepanekutes tuleb välja tuua:

  1. kandidaadi nimi ja kontaktandmed ning ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  2. teenetemedali andmise ettepanekus kandidaadi ja tema tegevuse iseloomustus ning teenetemedali andmise põhjendus, lisaks soovitus- ja/või toetuskirjad kandidaadi tegevusvaldkonda esindavatelt organisatsioonidelt ja ühendustelt;
  3. aukirja andmise ettepanekus kandidaadi ja tema tegevuse iseloomustus ning soovitud aunimetuse valdkond;
  4. tänukirja andmise ettepanekus tänukirja andmise põhjendus.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 29. jaanuar 2023.

Kandidaadid esitada aadressil Setomaa Vallavalitsus, Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001, Võru maakond või e-posti teel vald@setomaa.ee

Tunnustused antakse üle Setomaa valla Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel.


23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL