« Tagasi

Seksuaalvägivalda kogenud täisealised saavad abi tugigruppidest

 

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi on seksuaalvägivalla ohvritele suunatud teenuste raames alates 2019 a rahastanud ja toetanud seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppide toimumist ning oleme jätkuvalt seda teenust arendamas. 2021a veebruari lõpu seisuga on sotsiaalkindlustusamet sõlminud hankelepingud 5 teenuseosutajaga, kes viivad läbi tugigruppe seksuaalvägivalda kogenud täisealistele isikutele.

 

Tugigruppide eesmärgiks on toetada seksuaalvägivalda kogenud inimeste igapäevaeluga toimetulekut. Tugigrupid toimuvad kas kontaktkohtumistena või veebi teel, olenevalt COVID-olukorrast. Seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppi pöörduja võib valida omale sobiva piirkonna tugigrupi, millega liituda.

Tugigruppidesse pöördumiseks tuleb pöörduda oma piirkonna ohvriabitöötaja poole või kirjutada tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

 

Seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppide teenust osutab Lõuna-Eesti piirkonnas OÜ Katriito. Ohvrite tugigrupp töötab eesti keeles.( https://www.katriito.ee/)

 

 

Tihti on kogetud seksuaalse väärkohtlemise lood keerulised ja varjatud, kuna väärkohtlejaks võib olla ka pereliige, kes omab ohvri üle väga tugevat kontrolli. Seda enam on suurem roll meil kõigil, kes saame abivajajaid aidata.

 

 • Seksuaalvägivalla teo eest vastutab alati toimepanija
 • Seksuaalvägivalla ohver ei ole selles ise kuidagi süüdi

 

Kui seksuaalvägivalla juhtumist on möödas vähem kui 7-8 ööpäeva, soovitame pöörduda alati lähimasse Seksuaalvägivalla Kriisiabikeskusesse (SAK) või helistada ohvriabi kriisitelefonile 116 006..

 

Individuaalse psühholoogilise nõustamise ja teraapia teenus seksuaalvägivalla ohvritele

 

Alates 2021 aastast pakume ka võimalust riikliku rahastuse toel saada sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kaudu tasuta individuaalset psühholoogilist nõustamist ja teraapiat seksuaalvägivalla ohvritele seda ka minevikus toimunud seksuaalvägivalla korral, kes muul viisil nõustamist ja teraapiat ei ole senini saanud.

Psühholoogilise nõustamise ja teraapia saamiseks tuleb pöörduda oma piirkonna ohvriabitöötaja poole.

 

Seksuaalvägivalla ohvrite individuaalset psühholoogilist nõustamist ja teraapiat osutavad järgmised pakkujad:

 

 • OÜ Tuuletaeva - seksuaalvägivalla ohvrite psühholoogiline nõustamine eesti keeles;
 • OÜ Tunnete Vikerkaar - seksuaalvägivalla ohvrite psühholoogiline nõustamine vene- ja eesti keeles;
 • OÜ Pyramid Consult - seksuaalvägivalla ohvrite psühholoogiline nõustamine eesti- ja vene keeles;
 • OÜ ProVida Kliinik - seksuaalvägivalla ohvrite psühholoogiline nõustamine eesti-, inglise- ja vene keeles;
 • MTÜ VAITER - seksuaalvägivalla ohvrite psühholoogiline nõustamine eesti- ja inglise keeles;
 • MTÜ TOETUS - seksuaalvägivalla ohvrite psühholoogiline nõustamine eesti- ja vene keeles;
 • MTÜ Põlvamaa Nõustamiskeskus - seksuaalvägivalla ohvrite psühholoogiline nõustamine eesti- ja vene keeles;
 • MTÜ Psühholoogilise abi keskus Ariadna - seksuaalvägivalla ohvrite psühholoogiline nõustamine vene keeles;
 • MTÜ Abi Võti - seksuaalvägivalla ohvrite psühholoogiline nõustamine eesti-, inglise- ja rootsi keeles;
 • AS Lääne-Tallinna Keskhaigla - seksuaalvägivalla ohvrite psühholoogiline nõustamine eesti- ja inglise keeles.