« Tagasi

Setomaa Vallavalitsus ootab kandidaate tunnustamiseks

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise valla teenetemedaliga, aukirja  ja tänukirjaga tunnustamiseks.

 

Setomaa valla teenetemedal antakse eesmärgiga avaldada tunnustust suure panuse andmise eest  valla arengusse. Teenetemedal antakse reeglina Setomaa valla kodanikele, erandina võib anda seda ka inimestele väljastpoolt Setomaa valda, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid. Medali pälvinute nimed kantakse valla auraamatusse.

 

Setomaa valla aukirjaga tunnustamise  eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust erinevate valdkondade aasta parimatele. Aukiri antakse igal  aastal üksikisikutele ja/või juriidilistele isikutele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet või toonud paikkonnale tuntust. Aukirja võib välja anda mistahes valdkonnas ning sellele võib esitada peale üksikisikute ja juriidiliste isikute ka inimeste gruppe ja kollektiive ning seltsinguid. Aukirjaga tunnustatakse reeglina valla inimesi ja organisatsioone, kuid erandina võib aukirjaga tunnustamiseks esitada ka neile,  kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

 

Setomaa valla tänukirjaga avaldatakse Setomaa valla poolset tänu ja on valla autasu, mis antakse üksikisikule, juriidilisele isikule, grupile või kollektiivile valla poolse tänuavaldusena. Tänukirjaga tunnustatakse nii Setomaa valla kui ka väljasoolt valda üksikisikut, juriidilist isikut, gruppi või kollektiivi, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

 

Rohkem infot statuutide kohta: Setomaa valla tunnustuse avaldamise kord

 

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2021

 

Kandidaadid esitada aadressil Setomaa Vallavalitsus, Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001, Võru maakond või e-posti teel vald@setomaa.ee

 

Tunnustused antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva paiku.