« Tagasi

Vallavalitsus jagas riigi sünnipäeval tunnustusi

Setomaa Vallavalitsuse 10.02.2021 korralduse nr 88 alusel tunnustati tänavu 31. isikut ja/või ühendust. Tunnustused anti üle Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamisel Petserimaa vabadussamba väljakul Värskas.

 

Setomaa valla teenetemedaliga tunnustati:

Merike Tein – pikaaegse ja tänuväärse panuse eest sotsiaalvaldkonna arendamisel.

 

Setomaa valla aukirjaga tunnustati:

Daisy Kudre - väga heade sportlike saavutuste eest Euroopa Meistrivõistlustel suusaorienteerumises;

Kaja Rõžikov - pikaaegse ja kohusetundliku töö eest sotsiaalvaldkonnas;

Liina Oinak - pikaaegse ja kohusetundliku töö eest sotsiaalvaldkonnas;

Mattis Jaama - väga heade sportlike saavutuste eest Euroopa Meistrivõistlustel suusaorienteerumises;

Rein Järvelill - kogukonna ja ettevõtluse arendamise eestvedamise ning seto keele ja kultuuri tutvustamise eest;

Üllar Mehine - pikaaegse, pühendunud ja tänuväärse töö eest Värska Gümnaasiumis.

 

Setomaa valla tänukirjaga tunnustati:

Aare Kuus - tänuväärse, pühendunud ja usaldusväärse koostöö eest teehoolduspartnerina;

Akadeemiliste Kanada Eesti Naiste Ühing - rahalise toetuse eest Värska Muusikakoolile rahvariiete ja pillide soetamiseks;

Elvi Nassar - Setomaa ajalooga seotud põhjalike kaastööde eest Setomaa lehele;

Faina Heidorf - pikaaegse ja tänuväärse töö eest Beresje kalmistuvahina;

Gretel Juhansoo - Värska Gümnaasiumi ja Setomaa valla eduka esindamise eest õpilasvõistlustel ja -konkurssidel ning väga heade tulemuste eest õppimises;

Helmut Koplimets - Mikitamäe Kooli õpilaste eduka juhendamise eest jalgratta huviringis;

Joosep Rohtla - Värska Gümnaasiumi ja Setomaa valla eduka esindamise eest õpilasvõistlustel ja -konkurssidel ning väga heade tulemuste eest õppimises;

Karin Viljus - hea töö ja kriisiolukordade lahendamisele kaasaaitamise eest;

Kaupo Põld - aktiivse töö eest spordikohtunikuna;

Kolossova küla - panuse eest XXVII Seto Kuningriigipäeva korraldamisel;

Lauri Saar - pühendunud ja tänuväärse töö eest Setomaa Vallavalitsuses;

Meelis Anipai - Setomaa valla 2020. aasta üllataja spordis;

Meremäe – Obinitsa naiskoor MONK - 15. tegutsemisaasta täitumise eest;

MTÜ Vabadussport - Setomaa valla 2020. aasta spordiürituste korraldamise ja noorte huvitegevuse mitmekesistamise eest;

Nadezda Latkina - pikaaegse ja tänuväärse panuse eest Lüübnitsa küla ürituste korraldamisel;

Naisrahvatantsurühm Lustiline - 40. tegutsemisaasta täitumise eest;

Nikolai Burlakov - Lüübnitsa küla tsässona hoidmise ja arendamise eest;

Priit Blum - Eesti Vabariigi 102. aastapäevale ja Tartu rahu 100. aastapäevale pühendatud paraadi korraldamise ja eestvedamise eest Obinitsas;

Priit Lööper - aktiivse ja väga hea koostöö eest Setomaa lehe toimetamisel;

Rein Zaitsev - pühendunud töö eest treenerina ja valla spordielu aktiivse korraldamise eest;

Ruth Raudpuu - pikaaegse ja tänuväärse töö eest Meremäe Koolis;

Silvi Palm - pikaaegse ja tänuväärse töö eest õpetaja ning Setomaa lehe keeletoimetajana;

Taali Linnumets - pikaaegse ja tänuväärse töö eest Saatse kalmistuvahina;

Tarmo Laanetu - rahalise toetuse eest Setomaa valla abivajavate laste elutingimuste parendamiseks ja asjade soetamiseks;

Tiia Saarestik - piirkonna ja seto kultuuri tutvustamise ning väga hea koostöö eest kultuurivaldkonnas;

Timo Kudre - Värska Gümnaasiumi ja Setomaa valla eduka esindamise eest õpilasvõistlustel ja -konkurssidel ning väga heade tulemuste eest õppimises;

Toomas Sein - turismi edendamise ja spordi toetamise eest Setomaa vallas;

Ursula Hakk - pikaaegse ja pühendunud töö eest Värska Gümnaasiumis;

Viktor Mõisja - pikaajalise panuse eest Tsätski nulga Piusaäärse piirkonna miljööväärtusliku ala parendamise ja atraktiivsemaks muutmise eest;

Värska Gümnaasiumi lastevanemate kogu - koolielu arendamisele kaasaaitamise eest;

Värska Vesi AS - Setomaa valla ürituste toetamise eest.

 

Lisaks anti aastapäeva tähistamisel  eelmise, 2020. aasta lõpus valminud Setomaa valla rinnamärk 2019. aastal Setomaa valla aukodaniku tiitliga tunnustatud Anna Kuremägile ning teenetemedalid 2019. ja 2020. aastal Setomaa valla teenetemedaliga tunnustatutele, kelleks olid  Ingrit Kala (2019) Jalmar Vabarna (2019) ja Margus Linnamäe (2020).