« Tagasi

Vallavalituses istungil otsustati karmistada meetmeid COVID-19 viiruse piiramiseks

Setomaa nakatumisnäitaja on tõusnud 100 000 elaniku kohta 1133 nakatununi, mis on väga kõrge arv. Eesti keskmine on tänase seisuga 549, mis tähendab, et meie väikese valla näitaja on pea kaks korda  keskmisest kõrgem.

Me peame otsustavalt enda käitumist muutma ja sellele aitab uute otsustega kaasa ka vallavalitsus.

Vähendame oluliselt lähikontakte ja püüame kõik sündmused läbi viia võimalikult interneti teel.  Püüame ühiselt viiruse kontrolli alla saada. Võtame tõsiselt.

 

Muutused Setomaa vallas

Kehtestada järgmised täiendavad meetmed COVID-19 leviku tõkestamiseks Setomaa valla hallatavates asutustes perioodil 09.02.2021  kuni  14.02.2021 on:

  • Meremäe  Kool  distantsõppel.  Distantsõppes osalemine  on  õpilastele  kohustuslik.  Õppetöö  korralduse  osas  annab  kool  informatsiooni  e-päeviku (Stuudiumi) kaudu;
  • Värska Gümnaasium distantsõppel. Distantsõppes osalemine on õpilastele kohustuslik. Õppetöö korralduse osas annab kool informatsiooni e-kooli kaudu;
  • Värska Muusikakool distantsõppel. Distantsõppes osalemine  on  õpilastele  kohustuslik.  Õppetöö  korralduse  osas  annab  kool  informatsiooni  e-päeviku (Stuudiumi) kaudu;
  • Meremäe Kooli Obinitsa liitrühm suletud;
  • Meremäe Kooli Meremäe liitrühm suletud;
  • Setomaa Noorsootöö Keskus suletud
  • ei  ole  lubatud  hallatavate  asutuste  siseruumides toimuvad huviringid ja huvitegevus;
  • ei  ole  lubatud  Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste siseruumides kogunemised, koosolekud, üritused ja muud rahvarohked kogunemised;
  • toimub  Värska  Raamatukogus,  Mikitamäe Raamatukogus,  Saatse  Raamatukogus,  Obinitsa  Raamatukogus  ja  Meremäe  Raamatukogus kontaktivaba laenutus.

 

 

COVID-19 kriisi saab lahendada vaid iga ühiskonnaliikme – töötaja, ettevõtja, pereliikme enda vastutustundliku käitumisega.

Reeglid on mõeldud kõikide kaitsmiseks. Lähikontaktse ja haigena tuleb viiruse leviku ennetamiseks kinni pidada eneseisolatsiooni nõuetest.

Kuni vaktsiinid kevadel kõigini jõuavad, saame viirust ohjata kolme lihtsa võttega:

1.            Jääme haigena koju. Kui tunned end tõbisena, jää koju ja tee test. Haigushüvitist saab alates teisest haiguspäevast.

2.            Oleme siseruumides ettevaatlikud. Käi avalikes siseruumides kiirelt ja maskiga. Hoia distantsi ja puhasta käsi.

3.            Suhtleme veebis või õues. Kui on tarvis nõu pidada, kohtuda või tähistada, tee seda veebi teel või vabas õhus.