« Tagasi

Volikogu istung 25.06.2020

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.06.2020 kell 15:00 Meremäe koolimajas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Arvamuse andmine Marinova II dolokivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse kohta
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Ettepaneku tegemine AS TREV-2 Grupp kaevandamisloa ülevaatamise kohta
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
4. Värska Gümnaasiumi põhimääruse I lugemine
Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Viivika Kooser
5. Setomaa valla kohalike teede 2020. aastaks lisainvesteeringute kinnitamine
Ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst
6. Setomaa  Vallavolikogu 26.04.2018  määruse  nr  6 „Setomaa  vallavara  valitsemise  kord" muutmine
Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Vello Saar
7. Investeeringuobjektide nimekirja kinnitamine toetuse taotlemiseks
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Vello Saar
8. Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 10 „Setomaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Vello Saar
9. Avaldused, kirjad
10. Järgmine istung
 
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 

 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid