« Tagasi

Volikogu istung 26.03.2020

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26.03.2020 kell 15:00 Värska kultuurimaja suures saalis, võimalus osaleda Skype teel, ülekanne Facebook'is, alljärgneva päevakorra projektiga

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre

2. Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 4 „Setomaa valla põhimäärus" muutmine

            Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov

3. Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste ja Värska Muusikakooli lastevanemate poolt kaetava kohatasu maksmise peatamine

            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Vello Saar

4. Setomaa Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 22 „Setomaa Muuseumid põhimäärus" muutmine

            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima

5. Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsuse nr 58 „Setomaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Setomaa Muuseumid struktuur" muutmine

            Ettekandja Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima

6. Setomaa valla jäätmehoolduseeskiri. Esimene lugemine

            Ettekandja Tarmo Kõiv, kaasettekandja Raivo Kunst

7. Värska sanatooriumi detailplaneeringu kehtestamine

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

8. Sanatooriumi tee 4 detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

            Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

9. Avaldused, kirjad

10. Järgmine istung

 

Tagada Skype-ühendus volikogu liikmetel, kel ei ole võimalik istungile kohapeale kultuurimajja tulla.

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 

Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid