« Tagasi

Osale valla rahuloluküsitluses

Hea Setomaa valla elanik!

Setomaa Vallavalitsus viib elanike seas läbi rahuloluküsitluse, mille tulemusi kasutatakse Setomaa valla arengukava muutmisel ning strateegiliste eesmärkide mõõtmisel.

VASTA KÜSITLUSELE SIIN!

Küsitlusele vastamine võtab aega kuni 10 minutit. Küsitlus on anonüümne. Vastata saab 30. juunini 2024. 
 
Setomaa valla visiooni kohaselt on vald aastal 2032 väärt elupaik ja tuntud turismi- ning kuurortpiirkond. Siin elab ja tegutseb ettevõtlik ja kokkuhoidev lasterikas kogukond. Setomaa inimesed annavad järgmistele põlvkondadele edasi elujõulise seto keele, kultuuri ning puhta looduse. Setomaa on tunnustatud mahepiirkond, kus väärtustatakse uuenduslikke ja säästvaid lahendusi. Setomaa on jätkusuutlik, jõukas ning võimekas vald, kus elavad õnnelikud ja rahulolevad inimesed.

 

Setomaa Vallavalitsus