« Tagasi

Osale valla arengukava kujundamisel!

Setomaa valla arengukava on oluline dokument mis määrab valla arengusuunad lähiaastateks. Igal aastal vaatab volikogu arengukava uuesti läbi, et korrigeerida planeeritud tegevussuundi. Käesoleval aastal toimuvad volikogu komisjonide istungid valla erinevates kohtades avalike istungitena, kus ka vallaelanikel on võimalus osaleda ja oma nägemust avaldada. Tulge osalege valla arengu kujundamisel!

Haridus- ja noorsookomisjoni istung toimub 27.06.2024, kell 17.00 Obinitsa Külakeskuse väikeses saalis. 

Arengu- ja planeeringu komisjoni istung toimub 03.07.2024 kell 15.00 Palo külas Hundijala kinnistul Meremäe Jahimajas.

Külaelukomisjon ning Kultuuri- ja spordikomisjoni istung toimub 08.07.2024, kell 16.00 Saatse külakeskuse saalis.

Majandus-ja turvalisuskomisjoni istung toimub 09.07.2024 kell 15.00 Mikitamäe teeninduspunktis.