« Tagasi

Lõppes Noorte Tulevikuliidrite koolitusprogramm

6.-9.juunil 2024 toimus Treskis Setomaa ja Smiltene noorte ühine suvelaager, mis pani toreda punkti ülepiirilise koostööprojekti "Active Youth" raames algatatud Noorte Tulevikuliidrite koolitusprogrammile. Kokku osales programmis 26 noort, kes läbisid detsembrist 2023 kuni aprillini 2024 viis 2-päevast koolitust. Seal said nad lisaks headele sõpradele uusi praktilisi oskuseid ürituste korraldamise ja turundamise, enesearengu, juhtimise, projektide koostamise ning meediasuhtluse ja avaliku esinemise valdkondades. Osalejate sõnul andis programmis osalemine neile väga vajalikke eneseväljendamise oskuseid ning julgust ka oma mõtteid avalikult esitada. Kindlasti oli suurimaks väärtuseks uute sõprade ja mõttekaaslaste leidmine siit ja sealtpoolt piiri. Laagri käigus korraldasid noored kultuurivahetusõhtu, tegid koos sporti ja osalesid Värskas kultuuri- ja ajalooteemalisel matkal, harjutasid avalikku esinemist, arendasid ideid edasiseks koostööks, samuti omandasid uusi teadmisi muutuste juhtimisest kogukonnas ning julgeolekuolukorrast piirialadel. Projekti "Active Youth" elluviimist toetab INTERREG Eesti-Läti Piiriülese Koostöö Programm. Projekti partneriteks on MTÜ Setomaa Liit ja Smiltene vallavalitsus.