« Tagasi

Setomaa põhikooli lõpetajate vastuvõtt Värskas Reegi Majas

Esmaspäeval, 27. mail toimus Setomaa vallavanema Raul Kudre vastuvõtt Setomaa koolide 9. klassi lõpetajatele. Üritus leidis aset Värskas kindral Reegi majas, kuhu oli kutsutud 20 põhikooli lõpetajat kolmest valla koolist: Meremäe Koolist, Mikitamäe Koolist ja Värska Gümnaasiumist.

Pidulikul vastuvõtul tunnustas vallavanem Raul Kudre lõpetajaid ja nende õpetajaid tehtud töö eest. Ta tänas lõpetajaid nende pingutuse eest ning soovis neile edu edaspidises haridusteel. Raul Kudre sõnul on haridus oluline alus, millele tuginedes on noortel võimalik oma tulevikku kujundada. Vallavanem soovis kõigile lõpetajatele edukat teekonda ja julgustas neid jätkama oma haridusteed. Samuti märkis ta, et järgmisel aastal seoses Setomaa valla haridusreformiga ei ole enam kolme eraldi kooli lõpetajaid, vaid ühtse Setomaa Kooli lõpetajad.

Värska Gümnaasiumi 9.klassi klassijuhataja Helena Elgindy loodab, et põhikooli võiks lõpetada tänavu kümme õpilast, Mikitamäe Kooli lõpetajaid on seitse ja klassijuhatajaks Tiiu Laan ning Meremäe Koolis on klassijuhataja Maiden Paljak hoole all kolm lõpetajat.

Üritus möödus pidulikus ja südamlikus õhkkonnas, kus noored said tunda, et nende püüdlusi ja saavutusi hinnatakse. Vallavanema sõnavõtt ja pidulik vastuvõtt andsid lõpetajatele kindlustunde ja inspiratsiooni tulevikuks, tuues esile Setomaa hariduse ja kogukonna ühtsustunde.