« Tagasi

Volikogu istung 30.05.2024

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30.05.2024 kell 15.00 Luhamaa külakeskuses 
Määsi külas alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
2. Setomaa Vallavalitsuse 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Margus Palok
3. Vallaelanike algatuse eelnõu „Mikitamäe Kooli tegevuse jätkumine lasteaed-põhikoolina"
Ettekandja Aleksander Sven Esse, kaasettekandja Jana Mets
4. Vallaelanike algatuse eelnõu „Värska Gümnaasiumi nime säilimine"
Ettekandja Triinu Kotov, kaasettekandja Jana Mets
5. Setomaa Lasteaia põhimäärus
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandja Maarja Uibokand
6. Setomaa Kooli põhimäärus
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandja Maarja Uibokand
7. Setomaa Gümnaasiumi põhimäärus
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandja Maarja Uibokand
8. Setomaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandja Maarja Uibokand
9. Setomaa Vallavolikogu 22.02.2023 otsuse nr 5 „Setomaa Vallavolikogu haridus- ja 
noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
Ettekandja Maarja Uibokand
10. „Setomaa valla arengukava 2024-2033" muutmise algatamine
Ettekandja Margery Roosimaa, kaasettekandja Üllar Tamm
11. Maamaksumäära kehtestamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Imre Liivago
12. Munitsipaaleluruumide ja mitteeluruumide üürimäärad
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Raivo Kunst
13. Setomaa valla teehoiukava aastateks 2024-2027 kinnitamine
Ettekandja Viljo Randoja, kaasettekandja Raivo Kunst
14. Avaldused, kirjad
15. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 

 

Eelnõud: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid