Setomaa vald viis ajavahemikus 01.11.2019 kuni 31.12.2019 läbi vallaelanikuks registreerimise kampaania, mille jooksul lisandus valda 29 uut elanikku. Setomaa valla elanike arv 01.01.2020...

Sissekirjutuskampaania loosimise tulemused

Setomaa vald viis ajavahemikus 01.11.2019 kuni 31.12.2019 läbi vallaelanikuks registreerimise kampaania, mille jooksul lisandus valda 29 uut elanikku. Setomaa valla elanike arv 01.01.2020...

Setomaa Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 1 algatati Pikk tn 33 ja Pikk tn 52 detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. DP koostamise eesmärgiks...

Teade - Pikk tn 33 ja Pikk tn 52 detailplaneering

Setomaa Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 1 algatati Pikk tn 33 ja Pikk tn 52 detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. DP koostamise eesmärgiks...

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kuulutas 20. jaanuaril välja taotlusvooru puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks. Sellega seoses võtab Setomaa Vallavalitsus vastu kirjalikke ...

Avatud taotlusvoor puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kuulutas 20. jaanuaril välja taotlusvooru puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks. Sellega seoses võtab Setomaa Vallavalitsus vastu kirjalikke ...

Neljapäeval, 30. jaanuaril algas Meremäe Kooli tervisenõukogu ellu kutsutud Setomaa valla haridusasutuste töötajate läbi kevadise poolaasta kulgev „viievõistlus". Peab tõdema, et tavapärase...

Algas Setomaa valla haridusasutuste töötajate viievõistlus

Neljapäeval, 30. jaanuaril algas Meremäe Kooli tervisenõukogu ellu kutsutud Setomaa valla haridusasutuste töötajate läbi kevadise poolaasta kulgev „viievõistlus". Peab tõdema, et tavapärase...

  Setomaa Vallavolikogu istungil 30.01.2020 Luhamaal Määsil:   kehtestati Setomaa valla sümbolid lipp ja vapp võeti vastu Setomaa valla 2020. aasta eelarve kogumahuga 7...

Volikogu 30.01.2020 istungi kokkuvõte

  Setomaa Vallavolikogu istungil 30.01.2020 Luhamaal Määsil:   kehtestati Setomaa valla sümbolid lipp ja vapp võeti vastu Setomaa valla 2020. aasta eelarve kogumahuga 7...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.01.2020 kell 15:00 Luhamaal Kivitii kohvikus aadressil Määsi küla, Tegula, alljärgneva päevakorra projektiga   PÄEVAKORRA PROJEKT:   ...

Volikogu istung 30.01.2020

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.01.2020 kell 15:00 Luhamaal Kivitii kohvikus aadressil Määsi küla, Tegula, alljärgneva päevakorra projektiga   PÄEVAKORRA PROJEKT:   ...

Preemia on tunnustus seto pärimuskultuuri ja keele edasikandmise eest uusloomingu ja uustöötluse kaudu. Välja antakse kaks 500 euro suurust preemiat: seto pärimuskultuuri töötluse...

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Hilana Taarka nimelisele omakultuuripreemiale

Preemia on tunnustus seto pärimuskultuuri ja keele edasikandmise eest uusloomingu ja uustöötluse kaudu. Välja antakse kaks 500 euro suurust preemiat: seto pärimuskultuuri töötluse...

Setomaa Haldus OÜ teatab, et vastavalt Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) § 14 2 , Veeteenuse hinnaregulatsioon lg 2 ja vastavalt Setomaa Vallavalitsuse korraldusele 06.01.2020...

Alates 01.04.2020 muutuvad Setomaa Haldus OÜ teenuste hinnad

Setomaa Haldus OÜ teatab, et vastavalt Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) § 14 2 , Veeteenuse hinnaregulatsioon lg 2 ja vastavalt Setomaa Vallavalitsuse korraldusele 06.01.2020...

27. jaanuaril kell 15-18 (tervituskohv kell 14.45) korraldab projekt "Külakogukondade tugevdamine koostöö kaudu" tsõõriklaua " Mida annab küladele kaasav eelarve". Tsõõriklaud toimub Setomaa...

27. jaanuaril tsõõriklaud "Mida annab küladele kaasav eelarve"

27. jaanuaril kell 15-18 (tervituskohv kell 14.45) korraldab projekt "Külakogukondade tugevdamine koostöö kaudu" tsõõriklaua " Mida annab küladele kaasav eelarve". Tsõõriklaud toimub Setomaa...

Alates 14.01.2020 muutub rahvusvahelise bussiliini nr  989 Tallinn – Pihkva  marsruut ja lisanduvad Eesti-Sisesed peatused. Nimetatud bussiliin on käigus iga päev. ...

Muudatused Värska – Räpina – Tartu vahelisel kommertsliiniveoturul alates 14.01.2020

Alates 14.01.2020 muutub rahvusvahelise bussiliini nr  989 Tallinn – Pihkva  marsruut ja lisanduvad Eesti-Sisesed peatused. Nimetatud bussiliin on käigus iga päev. ...

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab 3. veebruariks taotlusi maakonna kõrgeimate autasude, vapi- ja teenetemärkide omistamiseks.  Tänavused teenetemärkide kavalerid kuulutavad Võrumaa...

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab 3. veebruariks taotlusi maakonna kõrgeimate autasude, vapi- ja teenetemärkide omistamiseks.  Tänavused teenetemärkide kavalerid kuulutavad Võrumaa...

Setomaa Vallavalitsus teatab, et Värska sanatooriumi detailplaneeringu avalik arutelu toimub ettepanekute ja vastuväidete laekumisel 24.01.2020 kell 14.00 Värska Kultuurikeskuse väikeses saalis.

Värska Sanatooriumi detailplaneeringu avalik arutelu

Setomaa Vallavalitsus teatab, et Värska sanatooriumi detailplaneeringu avalik arutelu toimub ettepanekute ja vastuväidete laekumisel 24.01.2020 kell 14.00 Värska Kultuurikeskuse väikeses saalis.

Toetusskeemi eesmärk on tagada peredele paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete valdade...

Toetusskeem Noored Setomaale on avatud 06.01-07.02.2020

Toetusskeemi eesmärk on tagada peredele paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete valdade...

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Setomaa valla teenetemedaliga, Setomaa valla aukirjaga ja Setomaa valla tänukirjaga tunnustamiseks. Setomaa valla...

SETOMAA VALLAVALITSUS OOTAB KANDIDAATE TUNNUSTAMISEKS

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Setomaa valla teenetemedaliga, Setomaa valla aukirjaga ja Setomaa valla tänukirjaga tunnustamiseks. Setomaa valla...

Setomaa Vallavolikogu istungil 19.12.2019 Värskas: kuulati Mikitamäe Kooli informatsiooni direktor Karin Sontsilt kuulati Meremäe Kooli informatsiooni direktor Fee Tammelt juhatuse...

Volikogu 19.12.2019 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 19.12.2019 Värskas: kuulati Mikitamäe Kooli informatsiooni direktor Karin Sontsilt kuulati Meremäe Kooli informatsiooni direktor Fee Tammelt juhatuse...

Alates tänasest, 18. detsembrist avab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) täiselektriliste sõidukite ostutoetuse taotlusvooru. Toetuse summa ühe sõiduki kohta on 5000 eurot ning...

KIK kuulutab välja elektriliste sõidukite ostutoetuse taotlusvooru

Alates tänasest, 18. detsembrist avab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) täiselektriliste sõidukite ostutoetuse taotlusvooru. Toetuse summa ühe sõiduki kohta on 5000 eurot ning...

Täna,18.12.2019 on oodata Eestis tormi, mis haarab enda alla terve maa. Tugev torm murrab puid, põhjustab elektrikatkestusi ning häirib laevaliiklust! Võru maakonnas 18.12 päeval puhub lõuna-...

Riigi Ilmateenistus hoiatab!

Täna,18.12.2019 on oodata Eestis tormi, mis haarab enda alla terve maa. Tugev torm murrab puid, põhjustab elektrikatkestusi ning häirib laevaliiklust! Võru maakonnas 18.12 päeval puhub lõuna-...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 19.12.2019 kell 11:00 Värska veekeskuse Poloda nulga saalis alljärgneva päevakorra projektiga   PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

Volikogu istung 19.12.2019

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 19.12.2019 kell 11:00 Värska veekeskuse Poloda nulga saalis alljärgneva päevakorra projektiga   PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on11.02.2020. Täpsemat informatsiooni saab...

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on11.02.2020. Täpsemat informatsiooni saab...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 24