OÜ SETOMAA HALDUS
Tegevusvaldkond: veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus.
 
Aadress: Võru maakond, Setomaa vald, Värska alevik, Pikk tn 30, 64001
 
Kontaktisikud: Raul Lepp, tel 518 3557, haldus@setomaa.ee.
                          Toivo Kruusamäe, 529 5341, toivo.kruusamae@setomaa.ee.
 
 
Setomaa Haldus OÜ veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad alates 01.04.2020.a.
 
Tasu tarbitud vee eest :
1,66 eur/m3 ilma käibemaksuta; 1,99 eur/m3 koos käibemaksuga. 
Tasu heitvee ärajuhtimise eest: 
1,41 eur/m3 ilma käibemaksuta; 1,69 eur/m3 koos käibemaksuga; 
Tasu heitvee ärajuhtimise eest mahuga kuus rohkem kui 1700 m3:
1,25 eur/m3 ilma käibemaksuta; 1,50 eur/m3 koos käibemaksuga.
Toimetaja: INDREK SARAPUU