OÜ SETOMAA HALDUS
Tegevusvaldkond: veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus.
 
Aadress: Võru maakond, Setomaa vald, Värska alevik, Pikk tn 30, 64001
 
Kontaktisikud: Ago Keir, tel 518 3557, haldus@setomaa.ee.
                          Toivo Kruusamäe, 529 5341, toivo.kruusamae@setomaa.ee.
 
 
Toimetaja: ULVI OPER