10.08.20

      

Kauplemistingimused XX Lüübnitsa sibula-ja kalalaadal 

 

Laat toimub 19. septembril 2020 Setomaa vallas Lüübnitsa külas.

* Korraldaja kauplemisega seotud küsimustes on Raili Mõttus. Korraldaja kontaktid: e-post: raili.mottus@setomaa.ee tel. nr: +372 5629 3445

* Kui kauplemistegevuseks on vajalik elektrienergia tarbimine, siis tuleb kauplejal sellest korraldajat laadale registreerimisel teavitada läbi registreerimisvormi.

* Elektrivarustuse tagab korraldaja vaid kauplejale, kellele see on vajalik põhitoodetega kauplemiseks (toidukaubad, muud riknevad kaubad, esitlusseadmed jne) ja toitlustajatele.

* Toitlustajate kohtade arv on piiratud  ning pärast 1. juuli 2020 teeb laada korralduskomisjon (vallavalitsuse korraldus 28.01.2020 nr.37)  otsuse toitlustajate valikust laadale. Peakorraldaja teatab komisjoni otsusest e-mailiga  15. juuli 2020.

* Kauplejatele ei garanteerita vahendeid kaupade eksponeerimiseks (lauad, pingid jms).
* Laada territooriumil on kuivkäimlad ja kätepesujaamad tasuta kasutamiseks.

* Kauplejal on võimalik ööbida oma müügiplatsil või telkida parkimisalal või järve ääres.

 

Kauplemiskoha hinnad laadaalal

 Müügikohtade hinnad on kehtestanud Setomaa vallavalitsuse 19.02.2020 korraldusega nr 74 ja 26.05.2020 korraldusega nr 208:

1.2. Kaupleja müügikoha pileti hind on:

1.2.1. käsitööga kauplejatele – 10 eurot/jm;

1.2.2. toidukaubaga kauplejatele – 12 eurot/jm;

1.2.3. istikutega kauplejad – 10 eurot/jm;

1.2.4. tööstuskaup – 12 eurot/jm;

1.2.5. toitlustamine – 6 eurot/m2;

1.2.6. toitlustamine koos alkohoolsete jookide müügiga – 8 eurot/m2.

1.3. Soodustingimustel väljastatavad müügikohad:

1.3.1. Setomaa valla elanikele 3x3m müügipind – 10 eurot ja iga lisanduv   meeter – 5 eurot/jm;

1.3.2. Lüübnitsa-, Beresje- ja Audjassaare külaelanikele – 3x3m müügipind tasuta ja iga lisanduv meeter – 5 eur/jm;

1.3.3. Setomaa õpilasfirmadele on kauplemiskoht tasuta

* Müügikohad mõõdetakse vastavalt registreerimisvormis märgitud mõõtudele (jooksev meeter). Toitlustajate müügikoha moodustab toiduvalmistamise ja klientide teenindamise (sh. laudade, pinkide) ala (registreerimisvormil laius x sügavus).

* Korraldaja jätab endale õiguse eemaldada laadalt  võõra (registreeringuta) kaupleja

 

Elekter

* Elektrienergia kasutamine on võimalik ainult selleks ettevalmistatud kauplemiskohtades, eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest:
variant 1: kuni 1,2 kW – 15 eurot;
variant 2: kuni 2,2 kW – 20 eurot.

* Kauplejad, kes vajavad elektrit, peavad registreerumisel (läbi registreerimisvormi) esitama kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega (Nt. Elektriline veekeedukann 1 tk võimsusega 1500 W ja elektriline külmik 1tk võimsusega 300 W ). Korraldaja annab igale elektritarbijale oma pistikupesa, millel on eraldi elektrikaitse.

* Igal Kauplejal peab olema kaasas vähemalt 50 meetrine niiskuskindel pikendusjuhe (vähemalt 3*1,5mm²). Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja töökorras.


Registreerumine laadale

* Pääs laadale kauplema toimub eelregistreerimise kaudu. Eelregistreerimine toimub ajavahemikus 15. aprill – 09. august 2020, toitlustajatel 15. aprill– 15. juuni 2020.

* Korraldajad vaatavad laekunud registreerimistaotlused läbi, juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud e-posti aadressile.

* Pärast registreeringu kinnitamist edastatakse kaupleja e-posti aadressile arve (mitte enne 1.juulit 2020), mis tuleb tasuda arvel toodud kuupäevaks  Setomaa Vallavalitsuse arvelduskontole nr. EE511010402018388001  SEB Pangas. Tasumisel märkida selgitusse Lüübnitsa laat ja arve number.
* Registreering jõustub pärast registreerimistasu laekumist.
* Õigeaegselt tasumata arve puhul tühistatakse registreering.

* Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu saada tagasi, kui ta teavitab oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 10. augustiks 2020. Vastavasisuline avaldus koos põhjendusega tuleb saata e-posti aadressile raili.mottus@setomaa.ee

 

Kauplemiskoha ülesseadmine ja mahavõtmine

* Müügikohtade ettevalmistamine ja kättenäitamine toimub reedel, 18. septembril kella 17.00-22.00,  laupäeval, 19. septembril kella 6.00-8.00. Hilinejaid laadaplatsile ei lubata.

* Iga Kaupleja saab müügiplatsi kohta 2 tasuta käepaela, toitlustajad kuni 4 käepaela. Käepaelad väljastatakse laadaplatsi väravas. Lisakäepaela eest tuleb tasuda 2 eurot.

* Korraldaja jätab endale õiguse paigutada Kauplejad vastavalt kaubagruppidele.

* Korraldaja ei vastuta Kaupleja vigastuste ega isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest laada toimumiskohas või parkimisaladel.

* Korraldaja ei vastuta Kaupleja laada toimumiskohta jõudmise eest ning palub järgida liikluskorraldajate poolt kehtestatud liiklemis- ja parkimiskorda.

* Korraldaja ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

* Iga Kaupleja on kohustatud oma müügiplatsi korras hoidma kogu müügitegevuse vältel, laada lõppedes selle koristama ning viima prügi ja jäätmed selleks ettenähtud kohta.

 

REGISTREERIMISTAOTLUS KAUPLEJALE

Registeerimine on lõppenud!

Toimetaja: INDREK SARAPUU