Setomaa Muuseumide Saatse muuseumi püsiekspositsiooni "Igal asjal on piir(id)" ideekonkurss

23.08.21

Setomaa Vallavalitsus otsustas 26.05.2021 korraldusega nr 257 kuulutada välja riigihanke nr 234205 „Setomaa Muuseumide Saatse muuseumi püsiekspositsiooni "Igal asjal on piir(id)" ideekonkurss" ning kohaldada hanke läbiviimiseks avatud ideekonkurss.

Konkursi eesmärgiks oli leida Saatse muuseumi püsiekspositsiooni "Igal asjal on piir(id)" ideekavand.

Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 19.07.2021 kell 10.00. Konkursile esitatud ideekavandeid hindas Setomaa Vallavalitsuse 26.05.2021 korraldusega nr 256 moodustatud žürii 04.08.2021 toimunud koosolekul. Žürii otsustas:

  1. kuulutada võitjaks ideekavand nimetusega „Piirimets";
  2. teise koha anda ideekavandile nimetusega „Kohver".

Žürii ettepanekul jaguneb auhinnafond järgmiselt:

  1. I koht/võitja – 600 eurot;
  2. II koht – 400 eurot.
Riigihanke nr 234205 „Setomaa Muuseumide Saatse muuseumi püsiekspositsiooni "Igal asjal on piir(id)" ideekonkurss" võistlustööd on järgnevad:
1.1. I koht – „Piirimets" - OÜ BlueRay (registrikood 14259249);
1.2. II koht – „Kohver" - MOTOR OÜ (registrikood 10670181).
 
Toimetaja: ULVI OPER

Militaarajaloo pärand

Eesti-Läti piiriülese koostöö programm kiitis 2020.a. alguses heaks rahvusvahelise koostööprojekti "Military Heritage" ("Militaarajaloo pärand").

Projekti eesmärgiks on meelitada piirkonda rohkem külastajaid. Selleks luuakse piiriülene militaarajaloo pärandit tutvustav turismitoode, kuhu integreeritakse Eestis ja Lätis asuvad uued ning juba olemasolevad turismiobjektid, mida turundatakse nii sise- kui ka välisturistidele. Samuti parendatakse projekti raames 36 militaarajalugu tutvustavat objekti.

Tegevuste elluviijad on 24 partnerorganisatsiooni, neist Eestist MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts, Eesti Sõjamuuseum, Setomaa Vallavalitsus, Lääne-Nigula Vallavalitsus, Saaremaa Sõjavara Selts, MTÜ Panga Areng, Peipsi Koostöö Keskus, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, MTÜ Visit Saaremaa ning Muinsuskaitseamet.

Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikuseks kogemuste vahetamiseks korraldatakse projekti raames seminare ja töötube ning kogutakse materjale militaarajaloo pärandit tutvustavate objektide kohta. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid militaarajaloo objektide turunduseks ja tutvustamiseks. Külastajate jaoks koostatakse elektroonsed turundusmaterjalid (veebileht) ja trükised ning turismitoodet tutvustatakse turismimessidel ning pressireiside raames. Projekti lõpus toimub tutvustusüritus avalikkusele ja külastajatele.

Projekti juhtpartner: Läti Maaturismi Ühing / Latvian Country Tourism Association "Lauku Celotajs", www.celotajs.lv
Setomaa valla kontaktid: Setomaa muuseumid direktor Merily Marienhagen (merily@setomuuseum.ee ), Sertomaa valla arendusspetsialist (ulvi.oper@setomaa.ee)
Projekti kestvus: 01.01.2020 - 31.12.2022
Kogu projekti eelarve 1 928 992,39 EUR, millest ERDF toetus 1 639 643,53 EUR