« Tagasi

Setomaa valla infokiri 02.03.20-08.03.20

KALENDER

Vallavalitsus ja volikogu

02.03.20 kell 10.00 Üleseto koosolek Mikitamäel (Raul Kudre, Ulvi Tamm)

02.02.20 kell 15.00 Koolide majandusõppe ümarlaud Värska Kultuurimajas (Raul Kudre, Karin Viljus)

02.02.20 kell 15.00 Riina Siigart Mikitamäel

03.03.20 kell 10.00 Raul Kudre Võrus Kriisijuhtimise koosolek

03.03.20 kell 8.30-16.30 Rainer Soosaar Meremäel

04.03.20 kell8.00-16.30 Riina Siigart "Lastekaitsetöö õiguslikud alused" koolitusel

05.03.20 kell 9.00-12.00 Karin Viljus Rajaleidja ümarlaud Meremäe koolis

05.03.20 kell 13.00-14.00 Vallavalitsuse istung

05.03.20 kell 8.30-16.30 Üldplaneeringu töörühma koosolek

06.03.20 kell 9.30-12.00 Karin Viljus haridusjuhtide kohtumine Võrumaa Arenduskeskuses

06.03.20 kell 12.30-16.30 Rainer Soosaar Mikitamäel

 

Allasutused ja muu

03.03.20 kell 17.30-20.30 Setomaa male-ja kabeturniiri sari 2020 Värska Kultuurimajas

04.03.20 kell 19.00-20.30 Naistepäeva kontsert Meremäe TP saalis

05.03.20 kell 9.15-10.00 Lasteetendus "Erakordne veepudel" Värska Kultuurimajas

06.03.20 kell 18.00-23.00 Naistepäeva pidu Mikitamäel Jahimajas

06.03.20 kell 21.00 Tantsupidu Lahe kohvikus

07.03.20 Kell 19.00-00.00 Naistepäevapidu Lüübnitsas

 

Näitused ja koolitused:

Aprilli lõpuni Värska Raamatukogus Anu Hamburgi fotonäitus "Hetkeuited"

Märtsi lõpuni Mikitamäe raamatukogus kindanäitus

02.03.20 kell 11.30-15.00 Eve Kapten Tartus koolitusel

04.03.20 kell 8.00-16.30 Riina Siigart koolitusel