« Tagasi

Setomaa valla infokiri 08.06.–14.06.2020

TEADE

Setomaa Vallavalitsuse suvine tööaeg perioodil 08.06.-31.08.2020

E, T, K, N kell 08.00-16.30

R kell 08.00-15.30

 

Vallavalitsus ja volikogu
 
08.06.2020 kell 12.30-14.00 Raul Kudre, Lauri Saar ja Martin Sulp osalevad AS Värska Vesi koosolekul
08.06.2020 kell 15.00-18.30 Raul Kudre ja Karin Viljus osalevad  kultuurikomisjoni koosolekul Värska Kultuurimajas
09.06.2020 Riina Siigart Meremäel
09.06.2020 kell 8.15-11.45 Martin Sulp osaleb Räpina Haigla nõukogu koosolekul
09.06.2020 kell 12.00-12.30 OÜ Setomaa Haldus üldkoosolek (vallavalitsuse istung)
09.06.2020 kell 12.30-14.00 vallavalitsuse istung Värskas
10.06.2020 Raul Kudre Tallinnas
10.06.2020 kell 8.30-10.00 Martin Sulp osaleb Värska Lasteaia hoolekogu koosolekul
10.06.2020 kell 10.00-12.00 Karin Viljus, Ulvi Oper, Rein Zaitsev osalevad haridus– ja spordikomisjoni koosolekul Meremäel
10.06.2020 kell 10.00-13.00 Erika Joonas osaleb Keskkonnaministeeriumi veeseaduse seminaril
10.06.2020 kell 13.00-16.30 Erika Joonas osaleb keskkonnamõju hindajate ühingu seminaril
11.06.2020 kell 9.00 Raul Kudre osaleb Võrumaa Omavalitsuste Liidu koosolekul
11.06.2020 kell 10.00-13.00 Erika Joonas osaleb Keskkonnaministeeriumi veeseaduse seminaril
12.06.2020 kell 9.00 Raul Kudre Võrumaa Arenduskeskuses
12.06.2020 kell 14.00 Raul Kudre osaleb Mikitamäe Kooli 9. klassi lõpuaktusel Mikitamäel
12.06.2020 kell 15.00-16.00 toimub majanduskomisjoni koosolek Värskas
12.06.2020 kel 16.00 Raul Kudre osaleb Seto kongressi koosolek
13.06.2020 kell 18.00 Raul Kudre osaleb Värska Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktusel Värska Kultuurimajas
14.06.2020 kell 13.30-14.30 Raul Kudre osaleb 1941. aastal küüditatud ja hukatud Eesti ohvitseride mälestustseremoonial Värska lipuväljakul
 
Setomaa vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused
 
08.06.2020 – 19.06.2020 finantsosakonna juhataja Leie Hääl puhkusel
08.06.2020 – 26.06.2020 kantseleispetsialist Raili Mõttus puhkusel. Asendajad Martin Sulp ja Margarita Kõdala.
01.06.2020 – 19.06.2020 Meremäe Raamatukogu direktor Anni Lahe puhkusel