« Tagasi

Setomaa valla infokiri 10.06-16.06

Tööpakkumised

Setomaa valla koolid ootavad oma ridadesse õpetajaid

Loe kuulutusi siit: https://setomaa.kovtp.ee/vabad-tookohad


Värska Gümnaasium

Lisainfo: tel. +372 513 4782


Mikitamäe Kool

Lisainfo: tel. +372 5332 0687


Meremäe Kool 

Lisainfo: tel. +372 5855 2772


Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Meremäe Kooli direktori ametikoha täitmiseks

Täpsem info: https://setomaa.kovtp.ee/vabad-tookohad

Konkursil osalemiseks saata avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja nägemus oma tööst Meremäe Kooli juhina (kuni 3600 tähemärki koos tühikutega) hiljemalt 16.06.2019 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@setomaa.ee, märgusõnaga „Meremäe Kooli direktori konkurss".

Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel: +372 5855 2772


Setomaa vallavalitsus pakub tööd kalmistuvahile

Kalmistuvahi ametikoha põhieesmärkideks on heakorra jälgimine Värska kalmistul, matmisraamatu pidamine, kalmistule matmise korraldamine, kalmistu territooriumil asuvate üldkasutatavate maa-alade korrashoid ning peremeheta hauaplatside korrastamine.

Lisainfo: haldusjuht, e-post tarmo.koiv@setomaa.ee.


KALENDER

Vallavalitsus ja volikogu

11.06 kell 08.30-14.00 Puuetega inimeste eluaseme kohandamise ringsõit (Tarmo Kõiv, Ulvi Oper, Merike Tein, Kaja Rõžikov, Anneli Jänesmägi, Raina Kurg),

12.06 kell 09.00-12.00 Kultuurikomisjoni koosolek Kitsõ külatarõs.

13.06 kell 8.00-17.30 Ulvi Oper ja Kelly Kittus külade eestvedajate õppereisil Rõugesse

14.06 kell 08.00-14.00 Ulvi Oper Tartus EST-RUS projekti Save Smart töörühma koosolekul

14.06 kell 08.30-10.15 ametnike ja töötajate infotund Obinitsa Külakeskuses

14.06 kell 10.30-12.00 vallavalitsuse istung Obinitsa Külakeskuses

15.06 kell 18.00-23.00 Karin Viljus osaleb Värska kool 125. aastapäeva tähistamisel

16.06 Karin Viljus ja Kelly Kittus laulu- ja tantsupeo tule teekonna liikumisel Setomaa vallas


Allasutused ja muu

01.06-31.09 toimub Värska raamatukogus laste suvine lugemisvõistlus, Lisainfo: Eha Kütt, tel.5343 6664

10.06 kell 8.30–11.30 toimub koostööpäev (Värska Gümnaasium, Värska Raamatukogu, Värska Kultuurikeskus, Värska Noortekeskus). Lisainfo: Triinu Kotov

10.06 Setomaa koolide 9. klasside matemaatika eksam

11.06 kell 9.00 Mikitamäe kooli 1.-8. klasside õppeaasta lõpetamine

11-13.06 Värska Raamatukogu direktor Eha Kütt Järvamaal Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu suveseminaril

11.06 Värska Gümnaasiumi Kooliaasta lõpetamine: aktus (tunnistused 1.-8.kl)

13.06 Setomaa koolide 9. klasside valikainete eksam

13.06. Setomaa Liidu koostööprojekti „Külakogukondade tugevdamine koostöö kaudu"  õppereis Rõuge valla küladesse

14.06. juuniküüditamise aastapäev

14.06 kell 16.00 Mikitamäe 9. klassi lõpuaktus

13.-14.06 osalevad Mikitamäe ja Värska lasteaia õpetajad "Ettevõtlik lasteaed" koolitusel Värskas.

15.06 Värska kooli 125. aastapäeva pidu


Setomaa vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused

03.06-10.06 vanemraamatupidaja Kaja Pargas puhkusel. Asendajad Leie Hääl ja Liina Metsakaev

06.06-29.06 avahooldustöötaja Liia Jahimees puhkusel. Asendaja Ulve Kala

10.06-21.06 Luhamaa sekretär Keiu Einla puhkusel.

10.06-12.06 kommunikatsioonispetsialist Kelly Kittus õppepuhkusel.

12.06-21.06 Mikitamäe raamatukogu direktor Kaiu Suurmann puhkusel.

17.06-21.06 lastekaitsespetsialist Riina Siigart puhkusel.