« Tagasi

Setomaa valla infokiri 15.06.–21.06.2020

TEADE

Setomaa Vallavalitsuse suvine tööaeg perioodil 08.06.2020-31.08.2020

E, T, K, N kell 08.00-16.30

R kell 8.00-15.30

 

Vallavalitsus ja volikogu
 
15.06.2020 kell 9.00-13.00 vallavanem Raul Kudre, vallasekretäri nõunik Helle Palok ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Viljus osalevad üleseto koosolekul Luhamaal15.06.2020 kell 13.00 vallavanem Raul Kudre osaleb Setomaa Edendüsfondi koosolekul Obinitsas
15.06.2020 kell 14.00-15.00 haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Viljus SA Võrumaa Arenduskeskuse projektiga „Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine" seotud intervjuul
15.06.2020 kell 15.00 vallavanem Raul Kudre sõdurikuju paigaldamisel vabadussamba monumendile
16.06.2020 kell 8.00-16.30 sotsiaaltööspetsialist Anneli Jänesmägi Tallinnas supervisioonil
16.06.2020 kell 10.00 vallavanem Raul Kudre osaleb projekti „Healthy" koosolekul Zoomis
16.06.2020 kell 12.30-13.30 vallavalitsuse istung Värskas
17.05.2020 kell 10.00 vallavanem Raul Kudre osaleb Värska sadama koosolekul
17.06.2020 kell 12.30-16.30 kantseleispetsialist Margarita Kõdala Mikitamäe teeninduspunktis
17.06.2020 kell 14.00-15.30 sotsiaalkomisjoni koosolek Värskas
18.06.2020 vestlused kommunikatsioonispetsialisti kandidaatidega
18.06.2020 kell 11.00 vallavanem Raul Kudre osaleb vabadussamba koosolekul
19.06.2020 kell 8.00-12.00 kantseleispetsialist Margarita Kõdala Mikitamäe teeninduspunktis
19.06.2020 kell 9.00 vallavanem Raul Kudre osaleb piiritaristu väljaehitamise koosolekul Riigimetsa Majandamise Keskusega Luhamaal
19.06.2020 kell 11.00 volikogu eestseisuse koosolek Meremäe teeninduspunktis
19.06.2020 kell 14.00 vallavanem Raul Kudre osaleb COOP volinike koosolekul Põlvas
19.06.2020 kell 16.00-17.00 vallavanem Raul Kudre ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Viljus osalevad Meremäe Kooli 9. klassi lõpuaktusel Meremäel
20.06.2020 kell 14.00 Raul Kudre osaleb Värska Gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktusel Värska Kultuurimajas
 
Setomaa vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused
 
08.06.2020 – 19.06.2020 finantsosakonna juhataja Leie Hääl puhkusel
08.06.2020 – 26.06.2020 kantseleispetsialist Raili Mõttus puhkusel. Asendajad Martin Sulp ja Margarita Kõdala
01.06.2020 – 19.06.2020 Meremäe Raamatukogu direktor Anni Lahe puhkusel