« Tagasi

Setomaa valla infokiri 16.12-22.12

KALENDER

Vallavalitsus ja volikogu

16.12 kell 13.00-15.30 Merike Tein Võrus sotsiaalosakonna juhtide koosolekul
16.12 kell 11.00-13.00 viisakoordinaator Mikitamäel
16.12 kell 16.00 Raul Kudre Anne Vabarna omakultuuriõhtul
17.12 kell 14.00-16.30 eelarvekomisjoni koosolek
17.12 kell 08.15-10.15 viisakoordinaator Värskas
17.12 kell 14.00-16.00 viisakoordinaator Meremäe teeninduspunktis
18.12 kell 11.00 Raul Kudre ja Rein Zaitsev tervisespordikeskuse koosolekul
18.12 kell 14.00 Raul Kudre Värska Gümnaasiumi hoolekogu koosolekul
18.12 kell 15.00-17.00 kultuurikomisjoni koosolek
19.12 kell 11.00 volikogu istung Värska Sanatooriumis
19.12 kell 12.00 Raul Kudre Värska sadama projektikoosolekul

Allasutused ja muu

16.12 kell 16.00-19.00 Anne Vabarna nimeline omakultuuri õhtu. Värska Kultuurikeskuses. Elutööpreemia pälvivad Õie Sarv, Helju Tsopatalo ja Sulo Nurmeots
17.12 kell 13.00-16.00 Talvine Migulapäev Meremäe teeninduspunkti saalis.
17.12 kell 16.00-17.00 Mikitamäe lasteaia jõulupidu
18.12 kell 18.00-22.00 Värska Muusikakooli jõulupidu
19.12. kell 14.00-17.00 Värska lasteaia jõulupeod
19.12 kell 16.00-18.00 Meremäe ja Obinitsa lasteaiarühmade jõulupeod
19.12 kell 19.00-22.00 vestlusõht  "Mehed ja Jumal" Lahe kohvikus
20.12 kell 16.00-19.00 Mikitamäe Kooli jõulupidu
20.12 kell 18.00-23.00 Värska Gümnaasiumi jõulupidu 
21.12 kell 20.00-01.00 Setomaa valla jõulupidu

Setomaa vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused

Värska Lasteaia direktor Eve Kapten puhkusel 19.12-27.12
Lauri Saar puhkusel 09.12-20.12 Asendaja Tarmo Kõiv