« Tagasi

Setomaa valla infokiri 17.02.20-23.02.20

KALENDER

Vallavalitsus ja volikogu

17.02.20 kell 9.00-11.00 Raul Kudre, Raili Mõttus ja Ulvi Tamm Seto Kuningriigi korraldustoimkonna koosolekul Kolossova külas

18.02.20 kell 8.00-16.30 Raul Kudre Tallinnas

18.02.20 kell 8.00-16.30 Rainer Soosaar Meremäel

18.02.20 kell 10.00-16.00 Raili Mõttus PPL üldkoosolekul

19.02.20 kell 8.30-10.00 Vallavalitsuse istung

21.02.20 kell 10.00-11.00 Eestseisuse koosolek

17.02.20-19.02.20 Ulvi Oper projekti "Act Local" töörühma koosolekul Alutagusel

 

Allasutused ja muu

17.02.20 kell 9.00 Seto Kuningriigi korraldusmeeskonna koosolek Kolossovas

17.02.20 kell 10.00 Egle Põldmets Võru maakonna kultuuritöötajate infopäeval 

18.02.20 Ettevõtlikkuse päev Setomaa koolide 1.-3.klasside õpilastele

18.02.20 kell 17.00 Värske Kooli hoolekogu koosolek

18.02.20 Mikitamäe Koolis Ettevõtlikuse päev "Toit on tervise varaait"

18.02.20 kell 20.00 Kultuuriõhtu Lahe kohvikus

19.02.20 kell 16.00 Setomaa koolide ja lasteaedade kokkade koolitus Värska koolis

19.02.20 kell 17.00 Setomaa koolide ja lasteaia töötajate Viievõistlus Obinitsa külakeskuses

19.02.20 kell 18.00 Setomaa muuseumid ja Seto Tsäimaja ühisüritus "Istjatsi õtak Tsäimajah"

Samas ka esitleb autor Kalle Toom fotonäitust seto käsitöönaistest

20.02.20 Obinitsa raamatukogus Eakate Seltsi neljapäevakohtumine

21.02.20 kell 8.30 Värska Koolis kultuurihommik- EV 102.aastapäeva pidulik aktus

21.02.20 kell 12.00 Mikitamäe Koolis EV 102.aastapäeva pidulik aktus

21.02.20 kell 13.00 Värska Kultuurimajas EV 102.aastapäeva pidulik aktus. Setomaa vallakodanike tunnustamine.

21.02.20 kell 17.00 Värska Noortekeskuses Eesti filmiõhtu ja Eesti pidu

23.02.20 kell 12.00 Obinitsas EV 102.aastapäevaks pühendatud paraad

23.02.20 kell 13.00 Obinitsa külakeskuses kontsert-aktus Setomaa ülemsootska osavõtul

 

Näitused: Obinitsa raamatukogus:

                1. "Obinitsa Raamatukogu-95" (vanem ajalugu)

                2. Fotonäitus "Raamatukogu on koht,kus igav ei hakka"

                3. Isamaaluulet lastele ja täiskasvanutele

                4. "Ilon Wikland - 90"

 

Setomaa Vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused:

20.02.20-27.02.20 Raul Kudre