« Tagasi

Setomaa valla infokiri 20.05-26.05

Tööpakkumised

Meremäe Kool kuulutab välja konkursi koka ja lasteaiaõpetaja abi ametikohale

KOKK (1,0 ametikohta)

Koka põhitöö on toidu valmistamine kolmeks toidukorraks menüü alusel lasteaiale, koolile ja

hooldekodule.


LASTEAIAÕPETAJA ABI (0,75 ametikohta)

Lasteaiaõpetaja abi tööks on igapäevane laste eest hoolitsemine, lasteaiaõpetaja abistamine, puhtuse hoidmine rühmaruumides, lastele toidu serveerimine.

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 26. maiks 2019 aadressile meremae.kool@setomaa.ee

Kandideerimist ja sisulist tööd puudutav info direktori kohusetäitjalt telefonil 5198 6373


Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi MEREMÄE KOOLI DIREKTORI ametikoha täitmiseks

Direktori tööülesanneteks on tagada  õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning üldine areng. Valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse tähtajatu tööleping. Tööle asumise aeg hiljemalt 01. august 2019. a.

Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel: +372 5855 2772


Setomaa valla koolid ootavad oma ridadesse õpetajaid

Loe kuulutusi siit: https://setomaa.kovtp.ee/vabad-tookohad


Setomaa vallavalitsus pakub tööd kalmistuvahile

Kalmistuvahi ametikoha põhieesmärkideks on heakorra jälgimine Värska kalmistul, matmisraamatu pidamine, kalmistule matmise korraldamine, kalmistu territooriumil asuvate üldkasutatavate maa-alade korrashoid ning peremeheta hauaplatside korrastamine.

Lisainfo: haldusjuht, e-post tarmo.koiv@setomaa.ee.


 

KALENDER

 

Vallavalitsus ja volikogu

20.05 kell 12.00-20.00 Euroopa Parlamendi valimised Meremäe teeninduspunktis, Värska Kultuurikeskuses ja Mikitamäe teeninduspunktis

20.05 kell 8.00 Raul Kudre Värska-Saatse maantee koosolek

20.05 kell 10.00 Seto folgi üldkoosolek (valdkondade juhid, Raul Kudre)

20.05 kell 14.00 Raul Kudre Setomaa Valdade Liidu koosolekul

20.05 kell 13.30-16.30 Merike Tein sotsiaalosakonna juhtide kohtumisel Võrus

20.05 kell 11.00-13.00 viisakoordinaatori vastuvõtt Mikitamäel

21.05 kell 12.00-20.00 Euroopa Parlamendi valimised Obinitsa külakeskuses, Värska Kultuurikeskuses, Mikitamäe teeninduspunktis

21.05 kell 8.15-10.15 viisakoordinaatori vastuvõtt Värskas

21.05 kell 14.00-16.00 viisakoordinaatori vastuvõtt Meremäel

21.05 kell 10-14 Raul Kudre Võrumaa arenduskeskuses

21.05 kell 10.00-17.00 Tarmo ehitus- ja haldusspetsialistide infopäeval

22.05 kell 8.30 Setomaa valla ametnike- ja töötajate koosolek

22.05 kell 10.30  Vallavalitsuse istung
22.05 kell 12.00-20.00 Euroopa Parlamendi valimised Saatse raamatukogus, Lütä külas Collade tolliagentuuris, Lüübnitsa külakeskuses

23.05 kell 08.00 Allasutuse juhtide infotund

24.05 kell 11.00 Meremäel volikogu eestseisuse koosolek

24.05 kell 9.00-11.00 Raul Kudre Võrumaa arenduskeskuses

25.05-29.05 Raul Kudre Setomaa Liiduga Ahvenamaa õppereisil

26.05 kell 09.00-20.00 Euroopa Parlamendi valimised Värska Kultuurikeskuses, Mikitamäe teeninduspunktis, Meremäe teeninduspunktis

24.05 kell 12.30 vallavanema pidulik vastuvõtt 9. klassi õpilastele

 

Allasutused ja muu

21.05 Mikitamäe Kooli õpilased Võrumaa koolinoorte kergejõustikuvõistlustel. Lisainfo: Annika Sirendi

21.05 Mikitamäe Kooli direktor Karin Sonts Võrumaa ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse koostöövõrgustiku kohtumisel

21.05 kell 12.00-16.00 Orienteerumine Meremäe kooli juures. Lisainfo: Rein Zaitsev

21.05 Värska Gümnaasiumi võistkond Koolinoorte kergejõustiku võistlustel Võrus. Lisainfo: O. Kaljuvee

23.05 kell 14.00 Mikitamäe Koolis kevadkontsert. Esinevad lasteaialapsed ja kooliõpilased. Info: õpetaja Eva Sulaoja

23.05. Meremäe valla sünniaastapäev (23. mai 1922)

23.05 Meremäe ja Obinitsa eakad migulapäeva tähistamas Mikitamäel Vanavalgõ Kohvitarõs

24.05 Värska Gümnaasiumi matemaatika riigieksam Räpina Ühisgümnaasiumis

24.05 kell 11.00 tutvustatakse Värska Gümnaasiumi õppimisvõimalusi Mikitamäe kooli 9. klassi õpilastele

24.05 kell 15.30 Pitsipäevade lõpetamine

26.05 kell 09.00-14.00 Suviste käsitöö- ja maalaat Värska Gümnaasiumi aias

 

Setomaa vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused

20.05-31.05 Meremäe Raamatukogu juhataja Anni Lahe puhkusel (laenutatud raamatuid võib tagasi tuua teeninduspunkti)