« Tagasi

Setomaa valla infokiri 20.07.–26.07.2020

 

 

TEADE

Setomaa Vallavalitsuse suvine tööaeg perioodil 08.06.2020-31.08.2020

E, T, K, N kell 08.00-16.30

R kell 08.00-15.30

 

 

KALENDER

 

Vallavalitsus ja volikogu

 

20.07.2020 kell 11.30 osaleb vallavanem Raul Kudre Eesti Vabariigi peaministriga ühisel lõunasöögil kohalike ettevõtjatega.

20.07. 2020 kell 14.00 Volikogu ja vallavalitsuse liikmed osalevad Värskas Petserimaa Vabadussõja monumendi avamisel

21.07 2020 kell 10.00 osaleb vallavanem Raul Kudre Kagu-Eesti kaugtöökeskuste Kupland avamisüritusel puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER Väimelas

22.07. 2020 kell 13.00 Vallavalitsuse istung

24.07. 2020 kell 13.00 osaleb vallavanema Raul Kudre Värska Sanatooriumi 40. aastapäeva üritusel

 

Setomaa vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused

 

06.07.2020 - 24.07.2020 raamatupidaja Liina Metsakaev puhkusel. Asendajad Kaja Pargas ja Leie Hääl.

15.06.2020 -14.08.2020 sotsiaalpedagoog Karmen Kartsepp puhkusel

04.07.2020 - 31.07.2020 avahooldustöötaja Arvo Lepasaar puhkusel. Asendaja Valdu Solovjev.

08.07.2020 - 31.07.2020 avahooldustöötaja Liina Oinak puhkusel. Asendaja Liia Jahimees.

22.06.2020 - 12.08.2020 Meremäe Kooli direktor Fee Tamm puhkusel

29.06.2020 - 09.08.2020 Mikitamäe Kooli direktor Karin Sonts puhkusel

08.07.2020 - 16.08.2020 Värska Gümnaasiumi direktor Liina Palu puhkusel

15.06.2020 - 11.08.2020 Värska Muusikakooli direktor Tiina Kadarpik puhkusel

25.06.2020 - 31.07.2020 Mikitamäe Raamatukogu direktor Kaiu Suurmann puhkusel

01.07.2020 - 07.08.2020 Saatse Raamatukogu direktor Linda Allas puhkusel

13.07 - 14.08.2020 vallasekretäri nõunik Helle Palok. Asendajad Martin Sulp ja Margarita Kõdala

13.07 - 25.07.2020. sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnär puhkusel. Asendaja Anneli Jänesmägi

13.07 - 31.07.2020 sotsiaalosakonna juhataja Merike Tein puhkusel. Asendab Kaja Rõžikov, alates 27.07 Katre Pinnär

13.07 - 03.08.2020 sporditöötaja Rein Zaitsev puhkusel.

13.07 - 29.07.2020 majandusspetsialist Lauri Saar puhkusel. Asendaja Raul Kudre.

15.07 - 07.08.2020 lastekaitse spetsialist Riina Siigart puhkusel.

17.07 - 30.07.2020 Obinitsa raamatukogu direktor  Tiina Lillmaa puhkusel. 

20.07 - 31.07.2020 ehitusspetsialist  Rainer Soosaar puhkusel.. Asendab  Marge Liiva

22.07 - 10.08.2020 haridus- ja kultuurosakonna juhataja Karin Viljus puhkusel.

22.07 - 31.07.2020 majandus- ja arendusosakonna juhtaja Erika Joonas puhkusel