« Tagasi

Setomaa valla infokiri 27.05-02.06

Tööpakkumised


Setomaa valla koolid ootavad oma ridadesse õpetajaid

Loe kuulutusi siit: https://setomaa.kovtp.ee/vabad-tookohad

Värska Gümnaasium Lisainfo: tel. +372 513 4782

Mikitamäe Kool Lisainfo: tel. +372 5332 0687

Meremäe Kool Lisainfo: tel. +372 5855 2772

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Meremäe Kooli direktori ametikoha täitmiseks

Täpsem info: https://setomaa.kovtp.ee/vabad-tookohad

Konkursil osalemiseks saata avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja nägemus oma tööst Meremäe Kooli juhina (kuni 3600 tähemärki koos tühikutega) hiljemalt 16.06.2019 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@setomaa.ee, märgusõnaga „Meremäe Kooli direktori konkurss".

Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel: +372 5855 2772

 

Setomaa vallavalitsus pakub tööd kalmistuvahile

Kalmistuvahi ametikoha põhieesmärkideks on heakorra jälgimine Värska kalmistul, matmisraamatu pidamine, kalmistule matmise korraldamine, kalmistu territooriumil asuvate üldkasutatavate maa-alade korrashoid ning peremeheta hauaplatside korrastamine.


Lisainfo: haldusjuht, e-post tarmo.koiv@setomaa.ee.


KALENDER

Vallavalitsus ja volikogu

25.05-29.05 Raul Kudre, Karin Viljus ja Tarmo Kõiv Setomaa Liiduga Ahvenamaa õppereisil

27.05 kell 10.00-12.00 Häältelugemiskomisjoni koosolek Värska Kultuurikeskuses (EP 2019 häälte II lugemine) - Martin Sulp, Helle Palok ja Erika Joonas

27.05 kell 15.00 Obinitsa külakeskuses Meremäe ja Obinitsa tänavanimede määramise teabepäev

30.05 Erika Joonas üldplaneeringu koostamise seminaril Tallinnas

 

30.05 kell 14.00-15.00 arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek Värskas

30.05 kell 15.00-16.30 volikogu istung Värskas

31.05 Kauni kodu komisjoni ringsõit (Erika Joonas, Ahto Raudoja, Eevi Niido, Raili Mõttus)


Allasutused ja muu

27.05 kell 07.00 Mikitamäe Kooli 1.-8. klassi õpilaste ja õpetajate  õppe-ekskursioon Kiviõli Seikluskeskusesse. Lisainfo: õpetaja Anna Stepanenkova.

27.05 Mikitamäe Kooli direktor Karin Sonts Võrumaa koolijuhtide kokkusaamisel Võrus.

28.05 Setomaa koolide 9. klassi õpilaste viimane koolikell

28.05 Meremäe Kooli õpilased Tartus võimlemispeol

29.05 Värska Gümnaasiumi 11. kl uurimistööde kaitsmine

30.05 Värska Gümnaasiumi 8. kl loovtöö kaitsmine

30.05 Värska Gümnaasiumi arengukava 2019-2026 projekti arutelu kooli töötajatega. Lisainfo: Liina Palu

30.05 kell 17.00 Värska muusikakooli lõpuaktus

30.05 kell 16.30 Mikitamäe Kooli lasteaia lõpupidu. Lisainfo: Direktor Karin Sonts.

30.05 kell 18.00 Mikitamäe Kooli hoolekogu koosolek. Lisainfo: Direktor Karin Sonts

30.05 kell 17.00-19.00 Setomaa orienteerumispäevakute  4. etapp Korelas. Lisainfo: Rein Zaitsev

31.05 kell 16.00 Värska lasteaia lõpupidu Värska kultuurikeskuses

31.05 kell 18.00 võistlevad Mikitamäe Kooli 5.-9. klassi poisid Põlva Päevadel "Motoriseerimata sõidukite laskumises". Lisainfo: õpetaja Avo Aia.

31.05 kell 16.00 Meremäe Kooli lasteaiarühm Tsirgupesäkene kevadpidu

01.06 kell 12.00-14.00 Näituste "Setomaa laulupidude lugu" ja "Pits pitsi peale" avamine Värska Talumuuseumis


Setomaa vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused

20.05-31.05 Meremäe Raamatukogu juhataja Anni Lahe puhkusel (laenutatud raamatuid võib tagasi tuua teeninduspunkti)

23.05-27.05 Värska Muusikakooli direktor Tiina Kadarpik puhkusel.

23.05-31.05.2019 finantsosakonna juhataja Leie Hääl puhkusel. Asendajad Kaja Pargas ja Liina Metsakaev.

27.05-31.05 majandusspetsialist Lauri Saar puhkusel.

28.05-29.05 vallasektretäri nõunik Helle Palok puhkusel.

24.05-31.05 Sotsiaalosakonna juhataja Merike Tein töövõimetuslehel. Asendaja Kaja Rõzikov.