« Tagasi

Setomaa valla nädala infokiri 03.06-09.06

Tööpakkumised


Setomaa valla koolid ootavad oma ridadesse järgmiseid õpetajaid

Loe kuulutusi siit: https://setomaa.kovtp.ee/vabad-tookohad

Värska Gümnaasium
Lisainfo: tel. +372 513 4782

Mikitamäe Kool
Lisainfo: tel. +372 5332 0687

Meremäe Kool
Lisainfo: tel. +372 5855 2772

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Meremäe Kooli direktori ametikoha täitmiseks

Täpsem info: https://setomaa.kovtp.ee/vabad-tookohad

Konkursil osalemiseks saata avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja nägemus oma tööst Meremäe Kooli juhina (kuni 3600 tähemärki koos tühikutega) hiljemalt 16.06.2019 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@setomaa.ee, märgusõnaga „Meremäe Kooli direktori konkurss".

Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel: +372 5855 2772

 

Setomaa vallavalitsus pakub tööd kalmistuvahile

Kalmistuvahi ametikoha põhieesmärkideks on heakorra jälgimine Värska kalmistul, matmisraamatu pidamine, kalmistule matmise korraldamine, kalmistu territooriumil asuvate üldkasutatavate maa-alade korrashoid ning peremeheta hauaplatside korrastamine.

Lisainfo: haldusjuht, e-post tarmo.koiv@setomaa.ee.

Värska Lasteaed kuulutab välja konkursi 

* liikumisõpetaja (0,25 ametikohta),

* muusikaõpetaja (0,25 ametikohta),

* eripedagoogi (0,5 ametikohta) leidmiseks.

Kandidaadi avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 25. juuniks 2019 aadressile Lasteaia 2, Värska 64001, Setomaa vald, Võru maakond või e-posti aadressile varska.lasteaed@setomaa.ee

Tööle asumise aeg september 2019. Lisainfo telefonil 5140870

KALENDER

Vallavalitsus ja volikogu

03.06 kell 11.00 Setomaa väikeste vallakodanike vastuvõtt

03.06 kell 13.00-15.00 Raul Kudre Obinitsa muuseumitare avamisel

03.06 kell 08.00-16.30 Erika Joonas Viljandis teabepäeval

04.06 kell 09.00-10.00 Raul Seto Folgi elektri ja majanduse koosolekul

04.06 kell 13.00-14.30 vallavalitsuse istung

05.06 kell 08.00-16.30 Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni ringsõit

06.06 kell 08.00-18.00 Erika Joonas Kauni Kodu maakonnakomisjoni töörühmas

07.06 kell 15.00-16.30 Raul Kudre Saatse korteriühistu koosolekul

Allasutused ja muu

01.06-31.09 toimub Värska raamatukogus laste suvine lugemisvõistlus, Lisainfo: Eha Kütt, tel.5343 6664

03.06 kell 10.00 Ülesetomaaliste vedosnike koosolek Lüübnitsas

03.06 kell 13.00 Obinitsa Muuseumi sünnipäev ja Obinitsa Muuseumitarõ taasavamine

03.06 Mikitamäe Kooli ja Värska Gümnaasiumi 9. klassi eesti keele eksam

03.06 Mikitamäe Kooli 1.-8. klassi õpilased õuesõppepäeval Värskas

03.-07.06 Setomaa koolide ja Petseri lingvistilise gümnaasiumi õpilased osalevad projekti "Heritage Teaching" pärimuslaagris Obinitsa külas

03.06 Meremäe kooli 1.-4. klassi õppe-ekskursioon Elistverre

03.06 Meremäe kooli 5. ja 7. klass Värskas õuesõppepäeval

03.- 7.06 Meremäe kooli 6. klass  Setomaa noortelaagris Obinitsas

03.06-23.08 Rahvusarhiivi näitus „Iseseisvuse taastamine" Värska raamatukogus. Lisainfo: Eha Kütt, tel.5343 6664

03.06 kell 11.00-13.00 viisakoordinaatori vastuvõtt Mikitamäel

04.06 kell 08.15-10.15 viisakoordinaatori vastuvõtt Värskas

04.06 kell 14.00-16.00 viisakoordinaatori vastuvõtt Meremäel

05.06 Meremäe lasteaed ekskursioonil (Timo-Keraamika, ettevõte OmaKing, Liikluslinn)

07.06 Värska Gümnaasiumi oma kooli päev

08.06 Ümber Värska järve jooks. Korraldaja OK Peko

08.06 kell 17.00 Lobotka küla kokkutulek

08.-09.06 Päritud väärtuste ööpäev Setomaal. Korraldaja: Eesti
Folkloorinõukogu


Setomaa vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused

06.06-07.06 kantseleispetsialist Raili Mõttus puhkusel

03.06-10.06 vanemraamatupidaja Kaja Pargas puhkusel. Asendajad Leie Hääl ja Liina Metsakaev

06.06-29.06 avahooldustöötaja Liia Jahimees puhkusel. Asendaja Ulve Kala

 

Teated

Alatest 3. juunist alustab tööd Värska Kultuurikeskuse kunstilise juhina Egle Põldmets. Marili Slavski jätkab Seto Folgi "Päri musi" 2019 projektijuhina.