« Tagasi

Setomaa valla nädala infokiri 09.12-15.12

KALENDER

Vallavalitsus ja volikogu

09.12  kell 13.30-15.00 Karin Viljus projekti "Heritage Teaching" koosolekul Värska kultuurimajas

09.12 kell 16.00 Raul Kudre Rõsnas Piiriveere liidri juhatuse koosolekul

09.12 kell 17.00 Raul Kudre Värska Gümnaasiumis lastevanemate kogu jõululaadal

10.12 Erika Joonas üldplaneeringu töötoas Põlvas

10.12 Riina Siigart Tartus koolitusel "Psüühiline trauma ja kaotus lapse pilgu läbi"

10.12 kell 08.30-10.00 Ametnike ja töötajate koosolek Värska kultuurimajas

10.12 kell 10.00 Raul Kudre Värska Külastuskeskuses Päästeameti ülevaatusel

11.12 kell 10.00 Raul Kudre ja Lauri Saar Värska sadama ja promenaadi ehituskoosolekul

11.12 Leie Hääl KOV finantsplaneerimise ja aruande koostamise seminaril Tartus

11.12 Martin Sulp ja Erika Joonas Tartus  sundvalduse teemalisel infopäeval

12.12 kell 08.30-10.00 Raul allasutuste juhtide koosolekul Värska kultuurimajas

12.12 kell 11.00-12.30 vallavalitsuse istung

12.12 kell 15.00 Raul Kudre Konsulaadi peol Petseris

13.12 kell 09.00 Raul Võrumaa Arenduskeskuse koosolekul

13.12 kell 13.00 volikogu eestseisuse koosolek Meremäe teeninduspunktis 

Allasutused ja muu

09.12 kell 17.00 Lastevanemate kogu jõululaat Värska Gümnaasiumis

09.12 kell 15.30 Mikitamäe Kooli arengupäev. Info kooli direktorilt: Karin Sonts 5332 0687. 

11.12 Mikitamäe 3.-6. klassi õpilased osalevad Seto Talumuuseumi jõuluprogrammis ja õpetajad Maila Hainsoo ja Eeva Kristoving külastavad koos Põlvamaa õpetajatega Viljandimaa ettevõtlikke koole 

12.12 kell 18.00 toimub Värska raamatukogus valla mälumänguturniiri II osamäng.

13.12 kell 13.00 Eestseisuse kosolek Meremäel

13.12 kell 14.00 Setomaa ettevõtjate (SEIK) ühisüritus Meremäe teeninduspunktis

 

Setomaa vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused

Värska Lasteaia direktor Eve Kapten puhkusel  05.12-09.12.2019 ja 19.12-27.12

Lauri Saar puhkusel 09.12-20.12 Asendaja Tarmo Kõiv

Tarmo Kõiv õppepuhkusel 09.12-13.12

Ulvi Oper lapsega hoolduslehel 09.12-13.12